De Leuningjes en Dario Fo blijven zelfstandig

Dario Fo/ Koperen Kees

Poeldijk 15.12.2014 - Stichting SCC De Leuningjes en Dario Fo, ondernemers in de kunst / Theaterschool Koperen Kees...

hebben in de afgelopen maand gezamenlijk de mogelijkheden geïnventariseerd voor samenwerking op het gebied van huisvesting. Daarbij zijn de mogelijkheden van de beide gebouwen – aan de Irenestraat en Voorstraat – bezien.

Deze inventarisatie heeft wederzijds een goed inzicht opgeleverd in de huidige huisvesting en vooral ook de doelen, producten en bedrijfsvoering van beide organisaties. Partijen hebben dit contact bijzonder positief ervaren.

Conclusie is dat voor dit moment de activiteiten van beide partijen over en weer niet in zijn geheel plaatsbaar zijn in een van de beide gebouwen.

Dario Fo / Koperen Kees werkt aan het beleidsplan 2016 - 2020, waardoor de plannen en keuzes voor toekomstige huisvesting nu nog niet voldoende concreet te maken zijn. Partijen hebben daarom afgesproken elkaar periodiek te informeren over ontwikkelingen, koers en mogelijkheden in de toekomst. Een eerste peilmoment daarvoor zal in het tweede halfjaar van 2015 zijn.