Delfland blij met uitspraak over wateronttrekking bij A4

Hoogheemraadschap Delfland

Midden Delfland 09.06.2016 - Woensdag 8 juni heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het beroep dat Stichting Batavier

had ingediend tegen de wijzigingsvergunning wateronttrekking A4. Daarin staat dat Delfland terecht de wijziging van de vergunning heeft verleend.

Laatste weekendafsluiting verlengde A4 Delft-Schiedam

Nagenoeg alle beroepsgronden zijn ongegrond verklaard. “Ik ben blij met deze uitspraak” zegt hoogheemraad Marcel Houtzager. “Wij hebben ons in deze procedure steeds ingezet om de belangen van inwoners goed te behartigen op het gebied van water en dat is gelukt. Wij zien de uitspraak als een blijk van vertrouwen in de gekozen oplossing”. (foto archief)

De Raad van State oordeelt verder dat het terecht is dat er geen milieueffectrapportage is opgesteld, maar dat dit in het besluit over de vergunning beter had moeten worden gemotiveerd.