Delfland realiseert gedeeltelijke peilscheiding in Dorppolder

Hoogheemraadschap Delfland

Schipluiden 13.07.2016 - In Schipluiden staat aan de Dorppolderweg al lange tijd een mobiele pomp voor de afvoer van regenwater uit het glastuinbouwgedeelte

van de Dorppolder. Aan deze tijdelijke situatie komt een einde door de bouw van een nieuw gemaal. Bij de bouw van het gemaal wordt ook een gedeeltelijke peilscheiding gerealiseerd. Dit moet het mengen van water uit de sloten uit het glastuinbouwgedeelte met dat van de weilanden beperken.

De Dorppolder in Schipluiden bestaat namelijk uit twee delen. Het noorden van de polder bestaat uit glastuinbouw en het zuidelijk deel is in gebruik als grasland. Het water uit beide delen wordt via hetzelfde slootsysteem afgevoerd. Daardoor kan het water uit het ene deel van de polder zich mengen met het andere deel. Dit gaat veranderen door het nieuwe gemaal en een aantal dammen. Naast het nieuwe gemaal blijft het poldergemaal aan de Gaagweg ook in gebruik.

Delfland zorgt ook voor de vissen

De sloot naar het bestaande gemaal wordt ten zuiden van de Dorppolderweg afgedamd. Zo komt het water uit het glastuinbouwgebied niet in aanraking met de weilanden rondom deze sloot. Het afgedamde water wordt afgevoerd met het poldergemaal aan de Gaagweg. Daar waar geen scheiding wordt gerealiseerd is de menging op het einde van de dwarssloten in het grasland beperkt. Dit komt door de kracht van de pompen van het nieuw te bouwen gemaal. Dit gemaal zorgt voor een betere afvoer van het water uit de polder.

Naast de maatregelen om menging van water te beperken, monitort Delfland de kwaliteit van het water. Er komen extra meetpunten, zodat wij direct kunnen inspelen op veranderingen in de waterkwaliteit.