Derde Polenhotel op Honderdland nog niet zeker

College Westland

Maasdijk 08.09.2018 - Vanmorgen stond een bericht in de media dat er een panklaar plan zou klaar liggen voor een derde Polenhotel op Honderdland.

Het college is echter niet in de gelegenheid gesteld te reageren op de uitlatingen van de heer Van der Windt van Westbrick en daarom komen zijn met de volgende verklaring in een memo.

'Het voorbereidingsbesluit dat de gemeenteraad op 14 augustus heeft genomen voor de drie zogenoemde eilanden in het plangebied Honderdland fase 2 is van kracht. Dat betekent dat het gebied tijdelijk ‘op slot’ zit. Door het nemen van dit voorbereidingsbesluit is de gemeente in staat de regie te houden over dit gebied en ongebreidelde huisvesting van arbeidsmigranten op deze plek te voorkomen.

Zoals in ons memo van 22 augustus is aangegeven, heeft de gemeente vóór de inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit één aanvraag voor de huisvesting van arbeidsmigranten op Honderdland ontvangen. Dat is de aanvraag van NL Jobs. Deze aanvraag zal worden getoetst aan het bestemmingsplan zoals dat van kracht was op het moment van het indienen van de aanvraag. Alle aanvragen die ná het van kracht worden van het voorbereidingsbesluit binnen zijn gekomen of nog zullen komen, worden aangehouden en pas in behandeling genomen als er een nieuw bestemmingsplan is.

Westbrick heeft op 3 juli 2018 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor een logiesfunctie voor arbeidsmigranten (kavel 50 Honderdland fase 2). De ze aanvraag is echter later ingetrokken.

De situatie is dus ongewijzigd ten opzichte van hetgeen wij u in ons memo van 22 augustus hebben gemeld. Aanstaande vrijdag vindt op initiatief van de heer Van der Windt een gesprek plaats tussen hem en wethouder Gardien. Insteek van de wethouder is om in dit gesprek toe te lichten waarom het voorbereidingsbesluit is genomen en wat daarvan de gevolgen zijn voor zijn initiatief.

Op basis van het ontwikkelkader dat afgelopen woensdag met de commissie EFO is besproken, kunnen huisvestingsplannen voor arbeidsmigranten worden gerealiseerd. Er zijn verschillende locaties in beeld en daarmee zijn er dus volop kansen voor ondernemers,' aldus het college.