Drie medailles uitgereikt bij KNRM Hoek van Holland

Ron Zegers

Hoek van Holland 17.01.2016 - Zaterdag zijn 3 medailles uitgereikt bij de KNRM in Hoek van Hollland. Wouter van der Hout

voor meer dan 10 jaar vrijwillige inzet, Aad Vreugdenhil de bronzen legmedaille en Ron Zegers kregen de bronzen draagmedaille voor meer dan 25 jaar vrijwillige inzet voor KNRM reddingstation Hoek van Holland.


Aansluitend aan de zaterdagmiddag oefening EHBO+ die buiten plaatsvond aan boord van de Jeanine Parqui en de Nieuw Prins, was er de nieuwjaarsbijeenkomst. Bij het opsommen van de alarmen en tochten is ook bij reddingstation Hoek van Holland een stijging bemerkt. In 2015 werd er 32 maal een beroep gedaan op de reddingboot Jeanine Parqui en vrijwillige opstappers tegen 25 oproepen in 2014. Zaterdagavond zijn drie opstappers in het zonnetje gezet met lovende woorden en een medaille.

Wouter van der Hout heeft in 2005 meegedaan als kandidaat met het Veronica programma ‘Redders’ en is vervolgens ingestroomd als opstapper. Wouter werd geprezen met de medaille openbare orde en veiligheid namens Zijne Majesteit de koning voor meer dan 10 jaar vrijwillige inzet bij de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Lydia van der Hout kreeg een fraaie bos bloemen uitgereikt voor de ondersteuning van haar man.

 

Aad Vreugdenhil kreeg de bronzen legmedaille uitgereikt voor meer dan 25 jaar vrijwillig werk op reddingstation Hoek van Holland. Aad werd in 1991 ingeschreven als opstapper toen de reddingboot Koningin Juliana nog operationeel was. In 1991 werd de Javazee gestationeerd in Hoek van Holland tot in 1998 toen de Kapiteins Hazewinkel werd geschonken. Op deze reddingboot werd Aad reserveschipper en heeft deze functie vervuld tot 2011 op de Jeanine Parqui (sinds 2006). Momenteel vervult Aad de functie van secretaris bij de Plaatselijke commissie reddingstation van Hoek van Holland. Uiteraard kreeg zijn vrouw Ria een mooie bos bloemen voor de support aan Aad.

 

Ron Zegers kreeg de bronzen draagmedaille uitgereikt voor meer dan 25 jaar vrijwillig werk op reddingstation Hoek van Holland. Ron werd op 1 januari 1991 ingeschreven als opstapper nadat hij al enkele jaren mee was gevaren met de EHBO reddingsbrigade van Hoek van Holland. Ron kreeg deze medaille voor zijn vrijwilligerswerk als opstapper en sinds de fusie tot KNRM in 1991 ook voor het PR werk van reddingstation Hoek van Holland. Ron blijft nog actief als opstapper, ook zijn vrouw Henny kreeg een riante bos bloemen voor al die jaren steun.