Duikverbod vanaf brug Boonervliet

Maassluis Belang

Maassluis 27.06.2018 update - Zojuist werden wij door inwoners van de stad er op gewezen dat er heden ochtend een bord verboden te zwemmen was geplaatst bij de brug over de Boonervliet.

Met de stijgende temperaturen de komende dagen zoeken veel inwoners verkoeling in het water. Zwemmen, varen met bootjes of op opblaasbare dieren, op allerlei manieren recreëren wij in het water van de Boonervliet.

De fractie van Maassluis Belang heeft in het kader van artikel 51 de volgende vragen voor het college.

1. Kan de wethouder aangeven of het verbod te maken heeft met de kwaliteit van het water?

2. Zo ja, is er met het waterschap contact geweest en is er zicht op een oplossing. Zo nee, kan de wethouder dan uitleggen waarom dit besluit is genomen.

3. Kan de wethouder aangeven of met dit bord het zwemmen in de hele Boonervliet wordt verboden of alleen het gedeelte rondom de brug.

Gemeente Maassluis heeft in een persbericht gereageerd op de collegevragen;  


Duiken vanaf bruggen verboden

Zwemmen in open water en vlieten is natuurlijk heerlijk, maar er gelden regels. Zo is het landelijk verboden om te zwemmen in de buurt van een brug. Hetzelfde geldt voor springen van bruggen.

Onlangs is er op verzoek van de politie een verbodsbord geplaatst bij de brug in het verlengde van de Vermeerlaan over de Boonervliet om dit verbod nog eens te onderstrepen. Jongeren springen tijdens mooi weer namelijk vaak vanaf deze brug en je weet nooit wat er op de bodem ligt.

Zwemmen in de Boonervliet is gewoon toegestaan, als u tenminste niet te dicht bij een brug komt.

Meer informatie vindt u op de website van Rijkswaterstaat.