Eerste 20 extra statushouders gearriveerd in Maassluis

Gemeente Maassluis

Maassluis 04.02.2016 - In Het Klooster aan de Jan Luykenstraat en de woningen aan de Mgr. Bekkerslaan wonen sinds 1 februari 2016 de eerste extra statushouders.

Zij komen naar Maassluis om vanuit het AZC, waar ze tot dan toe woonden, een nieuwe fase in hun leven in te slaan. De eerste dagen zal het wennen zijn. Aan Maasluis, maar ook aan de verandering in hun status.

Verdere integratie

Na aankomst in Maassluis begint de verdere integratie in de Nederlandse samenleving met taallessen, een inburgeringstraject en alles wat er bij komt kijken om hier te kunnen wonen.

Voorbereidingen

Op 15 december 2015 heeft de raad, op verzoek van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, ingestemd met de opvang van 40 extra statushouders. Vanaf dat moment is er hard gewerkt aan het voorbereiden van de aankomst. Zo was er een bijeenkomst op 14 december 2015 waarvoor omwonenden zijn uitgenodigd. Ongeveer 100 personen gaven gevolg aan de uitnodiging. De avond verliep in een gemoedelijke sfeer.

GBW stelt collevragen over begeleiding gemeente van statushouders

Prima tijdelijk onderkomen

Woensdag 27 januari 2016 konden omwonenden een bezoek brengen aan Het Klooster om te kijken hoe de opvang in Maassluis is ingericht. Met de hulp en medewerking van Maasdelta, de Voedselbank, vele vrijwilligers en bijdragen vanuit het bedrijfsleven is hier een prima tijdelijk onderkomen ingericht. Ook de woningen aan de Mgr. Bekkerslaan zijn met vele handen omgebouwd en ingericht tot nette huisvesting. (foto archief)

Maatschappelijke en woonbegeleiding

In Het Klooster maken de statushouders gezamenlijk gebruik van sanitair, keuken en de algemene ruimten. De bewoners van Het Klooster en de Mgr. Bekkerslaan krijgen maatschappelijke en woonbegeleiding. Dit om de integratie te bevorderen en de leefbaarheid in Het Klooster en omgeving te borgen.

Veilige en gezonde woonomgeving

De begeleiders houden toezicht op onder andere een veilige en gezonde woonomgeving. Zij zijn een aanspreekpunt voor de buurt en bewoners, coördineren de vrijwilligersactiviteiten en stimuleren de deelname aan de samenleving.

Bereikbaarheid

De begeleiding van Het Klooster is bereiken via telefoonnummer 06-15901377. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar voor het melden van bijzonderheden. Dit geldt ook voor de woningen aan de Mgr. Bekkerslaan.

Samenstelling groep statushouders

In de eerste week van februari kwamen zes alleenstaande mannen in de leeftijd tussen de 25 en 40 jaar naar Maassluis. Drie van hen zijn in afwachting van de komst van hun gezin. Daarnaast arriveerden drie gezinnen, waaronder acht kinderen variërend in leeftijd van 3 tot 15 jaar. De mensen komen allen uit Syrië.

De mannen en twee gezinnen worden gehuisvest in Het Klooster. Een gezin komt naar een woning aan de Mgr. Bekkerslaan. Het gaat in totaal om 20 personen. De volgende groep van 20 personen wordt verwacht vanaf begin maart 2016.