Eerste ludieke actie Camping Molenslag van start

Geplaatst door Westlanders.nu op 22/11/2013 09:12 - Gewijzigd op 22/11/2013 15:22

Monster 22.11.2013 update - De eigenaars van Camping Molenslag zijn donderdag hun eerste actie gestart tegen het oprotcontract van gemeente Westland.

En dat de zaak gevoelig ligt is uit eigen onderzoek wel gebleken. De gemeente tikte de kwestie rondom de sluiting van de camping in eerste instantie door naar de provincie Zuid Holland.

Die gaf te kennen dat de zaak nog niet definitief was en dat gemeente Westland met de campinghouder eruit moest komen. Maar desbetreffende wethouder Weverling wilde op geen enkele manier meedenken aan een oplossing, ondanks dat hij het toerisme in zijn portefeuille heeft.

Daarom is eigenaar Kees Marks op 15 november alsnog naar de Raad van State gestapt om te voorkomen dat zijn goedlopende bedrijf wordt beëindigd.

Nog meer kalkarm grijsduin

De reden voor dit besluit heeft te maken met een aantal ambtenaren die voor het Natura 2000 project meer natuurgebied wilde vrijmaken voor kalkarm grijsduin. De 3,5 ha van Camping Molenslag werd daarop aangewezen. Maar daar bleef het niet bij.

Uit verder onderzoek is gebleken dat ook de Slaperdijk in 2011 tussentijds is toegevoegd aan het kalkarm grijsduin-ideaal. Dat is het gebied aan de andere kant van het fietspad bij de Camping (gedeeltelijk hondenuitlaatplaats) wat loopt van Ter Heijde tot aan het Schelpenpad met een totale oppervlakte van 7,5 ha.

Navraag bij de provincie over deze kwestie leverde het volgende antwoord op; 'In de oude begrenzing als beschermd natuurmonument lag de Slaperdijk buiten het gebied. De Slaperdijk ligt nu wel in de begrenzing van het Natura 2000 gebied. Dit is echter niet gewijzigd bij de vaststelling van het definitieve Natura 2000 aanwijzingbesluit in 2011, maar al bij de vaststelling van het ontwerp aanwijzingbesluit in 2007.'

Die mening wordt echter niet gedeeld door inwoners van het Westland. Daar vermoed men dat deze beslissing bewust stil is gehouden, omdat overheden de camping daar weg wilden hebben. Was destijds duidelijk geworden dat er nog 7,5 ha zou worden toegevoegd als kalkarm grijsduin, dan had de ontruiming van Molenslag geen of te weinig draagkracht meer gehad.

Het is nu de beurt dus aan de Raad van State om een uitspraak te doen in deze dubieuze kwestie.

De eerste symbolische actie

Wie voor behoud van camping Molenslag is kan symbolisch 1m2 grond uit zijn of haar achtertuin beschikbaar stellen als ruilmiddel voor 1m2 kalkarm grijsduin.

Dat doet u door naar de website te surfen www.campingdemolenslagmoetblijven.nl en daar de petitie te tekenen. Enige tientallen mensen hebben al hiervoor getekend.

De komende maanden zal deze actie nog blijven lopen. Er volgen nog meer acties.

-------

Reactie van het College

Update - Een woordvoerster van gemeente Westland laat na aanleiding van dit persbericht in een reactie namens het College het volgende weten:

  • De term ‘oprotcontract’ is erg suggestief. De heer Marks heeft dit contract nota bene zelf ondertekend.
  • De gemeenteraad heeft het college via een motie opgedragen de zaak nogmaals onder de aandacht te brengen van de provincie. Het college heeft dat gedaan en aan de provincie gevraagd om voor de kerst te reageren. Wij wachten de reactie van de provincie af. Overigens is de zaak bij de Raad van State gericht tegen het definitieve beheerplan Solleveld & Kapittelduinen van de provincie en dus niet tegen de gemeente Westland.
  • Het klopt niet dat wethouder Weverling niet wilde meedenken. Integendeel, samen met de heer Marks heeft hij onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor natuurontwikkeling in combinatie met de camping. Uit dit onderzoek is gebleken dat in een dergelijke combinatie geen economisch rendabele camping gedraaid kan worden. Vervolgens is een aantal alternatieve locaties belicht.
  • Gesuggereerd wordt dat vermoed wordt dat ‘men’ de beslissing omtrent de Slaperdijk bewust stil heeft gehouden, omdat overheden de camping daar weg wilden hebben. Dit is zeker niet het geval. Toevoeging van de Slaperdijk aan Natura 2000 was bekend en ook dat daar kalkarm grijs duin aanwezig is.