Eiken worden preventief behandeld tegen Eikenprocessierups

Gemeente Midden Delfland

Midden Delfland 09.04.2014 - Net als vorig jaar behandeld gemeente Midden Delfland ook dit jaar weer een aantal eiken preventief tegen eikenprocessierupsen.

De eikenprocessierups is de larve van de eikenprocessievlinder. Vanaf het begin van de jaren negentig heeft de eikenprocessierups zich steeds verder uitgebreid en komt nu voor in heel Nederland. In 2010 is de rups voor het eerst in gemeente Midden Delfland aangetroffen. Inmiddels komt de rups in de gehele omgeving voor.

'Wij willen de overlast van de rupsen tot een minimum beperken. Daarom bestrijden wij de rupsen op plekken waar veel overlast verwacht wordt. Bestrijding gebeurt door de eiken te bespuiten met een biologisch middel. Het middel bestaat uit microscopisch kleine aaltjes, nematoden. Deze nematoden komen van nature in ons land voor. De nematoden tasten de rupsen aan waardoor de rupsen dood gaan. Deze bestrijdingsmethode past binnen het gemeentelijk beleid van natuurvriendelijk groenbeheer en is alleen schadelijk voor de rupsen en veilig voor mensen en (huis-)dieren.'

Nematoden kunnen niet tegen UV-licht. Daarom wordt de bestrijding ’s avonds laat of ’s nachts uitgevoerd. In de periode van 10 april tot 1 mei worden in Maasland een aantal eiken in het sportpark bij de Baanderheer, de eiken van de Kluisweer, de Doelstraat, het Pynasplein en de Oude Veiling twee maal bespoten.