Excursie boswerkzaamheden Maaslandse bos

Staatsbosbeheer

Maasland 14.06.2019 - Dit najaar start Staatsbosbeheer met boswerkzaamheden in het Maaslandse bos. Het gaat hier vooral om het verwijderen van zieke essen uit het bos.

Daarnaast wordt er een dunning uitgevoerd. Langs het Trekkadepad staan ook zieke essen, en worden er bomen weggehaald in het kader van het Weidevogelpact Midden-Delfland.

Om inwoners van Maasland en andere geïnteresseerden zo goed mogelijk op de hoogte te brengen van de werkzaamheden is er op donderdag 20 juni van 19:30 tot 20:30 een informatieavond met excursie in het Maaslandse bos.

Zieke essen
In heel Nederland gaat de es massaal dood als gevolg van de schimmelziekte essentaksterfte. Zieke essen worden niet meer beter en kunnen gemakkelijk omvallen wanneer deze aangetast en verzwakt zijn. Daarom start Staatsbosbeheer dit najaar met het weghalen van zieke essen om de veiligheidsrisico’s voor bezoekers te beperken. Waar de zieke essen niet op wegen en paden kunnen vallen blijven deze waar mogelijk staan. Ook wordt op enkele plaatsen een dunning uitgevoerd. Door een aantal bomen weg te halen krijgen andere bomen meer licht en ruimte om te groeien. Het combineren van werkzaamheden zorgt ervoor dat de overlast beperkt blijft.

Weidevogelpact
Langs de Trekkade staan ook zieke essen die weggehaald worden. Daarnaast zullen er hoge bomen langs de kade verwijderd worden, in het kader van het Weidevogelpact Midden-Delfland. In Midden Delfland, waaronder de Duifpolder, worden maatregelen getroffen om de weidevogels te beschermen. Een van deze maatregelen is het verwijderen van hoge bomen, om de openheid van het gebied te vergroten.

Herplant
Na de werkzaamheden wordt er zo snel mogelijk gestart met de herplant. Daar waar open ruimtes in het bos ontstaan door de werkzaamheden gaan we zorgen voor nieuw en gevarieerd bos, door het planten van bomen of door natuurlijke verjonging. We kiezen voor een gevarieerd aantal soorten bomen en struiken, waardoor een betere variatie aan leeftijden en boomsoorten in het bos ontstaat. Dit draagt bij aan de biodiversiteit van het gebied. Daarnaast zijn maatregelen nodig om het bos toekomstbestendig en gevarieerd te houden zodat ziektes en plagen minder kans krijgen. Het duurt enige jaren voordat het bos weer helemaal volgroeid is.

Informatieavond
Om geïnteresseerden de kans te bieden vragen te stellen over de geplande werkzaamheden organiseert Staatsbosbeheer op donderdag 20 juni van 19:30 tot 20:30 een informatieavond met excursie in het Maaslandse bos. De boswachters zullen aanwezig zijn om uitleg te geven over het bosbeheer en over de herplant. Aanmelden is niet nodig. Het startpunt is de bomenweide ten zuidwesten van het Maaslandse bos, te bereiken via het Trekkadepad of Boumare.

Voor meer informatie over essentaksterfte of de werkzaamheden in het Maaslandse bos kunt u contact opnemen met Staatsbosbeheer:

HofvanDelfland@Staatsbosbeheer.nl, 010-4600591, of kijk op de website www.staatsbosbeheer.nl/essentaksterfte