Exploitatie zwembad naar Waterman Natuurlijk!

Geplaatst door Westlanders.nu op 20/12/2012 11:48 - Gewijzigd op 20/12/2012 11:51

Wateringen 20.12.2012 - Het college van B&W van de gemeente Westland is bereid om de exploitatie van zwembad de Waterman tot 2016 over te dragen aan Waterman Natuurlijk!.  

De voorwaarden waaronder de overgang van de exploitatie van de huidige exploitant Optisport naar Waterman Natuurlijk! kan plaatsvinden worden in januari, samen met de raadscommissie Maatschappelijke Omgeving, ingevuld.

 Wethouder El Mokaddem: “De komende maanden maken we afspraken met Waterman Natuurlijk!, Optisport en eventuele andere partijen over de overgang van exploitatie. Waterman Natuurlijk! krijgt vervolgens ongeveer twee jaar de tijd om te ervaren of zij onder de huidige condities zwembad de Waterman kan exploiteren. Feit is wel dat er vanaf 2016 geen ruimte is in de begroting voor bijdragen aan een extra zwembad.”

In november 2011 is bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2012-2015 door de raad besloten door te gaan met drie kwalitatief goede zwembaden (De Boetzelaer, Maesemunde en Vreeloo). Eerder is besloten de verouderde baden in Wateringen en Naaldwijk uiterlijk in 2016 te sluiten. Zo worden kosten bespaard en blijft er voldoende zwemwater voor Westland. Er is nog een eenmalige reserve om het zwembad tot 2016 open te houden, of eerder te stoppen wanneer het geld op is. Het college van B&W van de gemeente Westland is alleen bereid af te wijken van dit besluit als het geen extra kosten voor de gemeente meebrengt.