Extra inzet voor Maassluizers met minimuminkomen

door gemeente Maassluis

Maassluis 03.12.2013 - Er komt extra  incidentele en structurele inzet voor het minimabeleid, onder meer voor kinderen.

Tegengaan van armoede bij gezinnen met kinderen en het bevorderen van de participatie van kinderen is een van de speerpunten van het college. Kinderen mogen niet de dupe zijn van de armoede van hun ouders.

Daarom is met terugwerkende kracht (1 januari 2013) de regeling zwemdiploma ABC  ingesteld om kinderen uit arme gezinnen de mogelijkheid te bieden het zwemdiploma te behalen. Huishoudens met een minimuminkomen kunnen voor de zwemkosten een aanvraag indienen via het Wmo-loket op het stadhuis.

Het college heeft bovendien voor dit jaar de regeling  ‘reserveringstoeslag 65+’  ingesteld.  Het gaat om een eenmalig  bedrag van €320,- voor pensioengerechtigden met onvolledige algemene ouderdomswet (AOW) én aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). 

Pensioengerechtigden die een aanvulling op hun pensioen krijgen via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en minstens drie maanden AOW ontvangen zullen het bedrag automatisch op hun bankrekening ontvangen.

Pensioengerechtigden met een inkomen niet hoger dan het wettelijk sociaal minimum die géén aanvulling krijgen via de SVB kunnen een aanvraag in 2013 indienen bij het Wmo-loket. Dit kan op het stadhuis van maandag tot donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur.  De reserveringstoeslag is een voorziening die alleen geldt voor 2013.