Extra onderzoek gemeente Midden Delfland rondom verbreding A4

Gemeente Midden Delfland

Midden Delfland 04.07.2018 - De gemeente  Midden-Delfland dient een zienswijze in op de geplande verbreding van de A4. Zij vragen om extra onderzoek naar de effecten van de geplande verbreding.

Voor de gemeente is het uitgangspunt: Geen sluipverkeer & geen vervuiling! Van een verbreding van de A4 kan alleen sprake zijn wanneer de fileproblemen rond Den Haag ook echt opgelost worden, de geluidproblemen in Midden-Delfland worden teruggedrongen en het sluipverkeer door Midden-Delfland wordt tegengegaan.

Laatste weekendafsluiting verlengde A4 Delft-Schiedam

 

Daarvoor is onderzoek nodig met de nieuwste verkeerscijfers en uitgangspunten, waarbij ook aandacht moet zijn voor de files bij de Ketheltunnel. De gemeente vraagt daarnaast in haar zienswijze ook om onderzoek naar de kansen om de inpassing te verbeteren en de kwaliteit van het gebied te vergroten.

Download

Zienswijze op voornemen A4 Haaglanden-N14.pdfpdf(5,03 MB)