Extra uren zwemles om wachttijd in te halen

College Maassluis

Maassluis 26.02.2022 - Op 11 januari heeft de VSP vragen gesteld aan B&W Maassluis ten aanzien van de wachttijden zwemlessen Sport- en recreatiebad Dol-fijn.


Zij hebben de vragen als volgt beantwoord.

Vraag 1
Bent u op de hoogte van deze extreem lange wachttijd van 24 maanden?

Antwoord 1
Wij zijn op de hoogte van de lange wachttijd bij zwembad Dol-fijn. De gemiddelde wachttijd is 2 jaar, waarbij het niet mogelijk is per dag de exacte wachttijd aan te geven. Dat komt omdat ouders meerdere voorkeursdagen aan mogen geven. Degene die het langste op de wachtlijst staan worden, ongeacht de voorkeursdag, als eerste opgeroepen. Dan hebben ze zelf nog de keuze om toch voor een andere te kiezen. De wachttijd speelt al meerdere jaren, maar is nog eens extra lang geworden vanwege de vele sluitingen in coronatijd. Naast corona zijn er meerdere oorzaken aan te wijzen waarom de wachttijd lang is.

Het zwembad geeft aan dat het naast corona gaat om de volgende redenen: 

- Afschaffen schoolzwemmen: meer dan 100 kinderen hadden geen zwemdiploma A uit de groepen 5/6. Dit zorgde voor een extra druk op de wachtlijst. 

- Jeugdfonds Sport en Cultuur: kinderen die gebruik maken van dit fonds worden binnen 1 jaar geplaatst, waardoor andere kinderen soms langer op de wachtlijst staan. 

- Personeel: er is een enorme krapte op de arbeidsmarkt om aan goed geschoold zwempersoneel te komen.

Vraag 2
Bent u het met VSP Maassluis eens dat deze situatie zeer zorgelijk is?

Antwoord 2
Gezien het waterrijke land dat Nederland is, vinden wij het zeer belangrijk dat iedereen zijn zwemdiploma haalt. Daarvoor is ook een flyer ontworpen, welke in alle groepen 2 van de basisscholen en bij het CJG tijdens het consultatie-gesprek van 3 jaar en 9 maanden wordt uitgedeeld. Ook liggen de flyers bij onder andere de Voedselbank en de bibliotheek. Het doel hiervan is dat ouders hun kinderen vroegtijdig inschrijven voor de zwemles. Wij hebben het zwembad ook gevraagd om naar oplossingen te kijken om de wachtlijsten terug te dringen. Het zwembad heeft al meer uren zwemles gecreëerd en wil dat aantal nog verder ophogen.

Vraag 3
Bewoners uit Maassluis wijken uit naar zwembaden in omliggende gemeenten om hun kinderen tijdig van zwemlessen gebruik te kunnen laten maken. Hoe denkt u deze trend te gaan keren?

Antwoord 3
Om het tij te keren heeft zwembad Dol-fijn al uitgebreid met een paar extra uur zwemles in de week, zodat er meer kinderen geplaatst kunnen worden. Ook geeft het zwembad voorstellen aan die in theorie zouden kunnen, zoals extra zwemles op zaterdag- en zondagmiddag, maar waarbij het zwembad aangeeft dat er in het verleden weinig animo voor was en het de vraag is of er voldoende gekwalificeerde zwemlesinstructeurs te vinden zijn. Daarnaast gaan extra uren zwemles ten koste van bijvoorbeeld het gezinszwemmen, dat kan dan alleen in het recreatiebad plaatsvinden in plaats van in het gehele zwembad.

Vraag 4
Niet iedere ouder met kleine kinderen kan zomaar even uitwijken naar zwembaden in buurgemeenten. Welke maatregelen kunnen er genomen worden om te zorgen dat wachttijden drastisch korter worden?

Antwoord 4
Het zwembad heeft al enkele uren extra zwemles ingeroosterd per week. Om de wachtlijst nog verder in te lopen is het belangrijk dat het zwembad serieus gaat kijken of zwemles op zaterdag en zondag verder uitgebreid kunnen worden. We zijn met het zwembad in overleg hierover en over mogelijke andere oplossingen, omdat ook wij vinden dat de wachttijd in Dol-fijn op dit moment te lang is. Wij vertrouwen er op uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.

Reacties (1 reactie geplaatst)

Altijd al problemen met zwembad dolfijn
Wij gaan al jaren naar Naaldwijk
Ook in de zomervakantie
Altijd dicht of werkzaaamheden
Er is altijd wat daar

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.