Feestelijke kick-off Landschap & Erfgoed ZH

Evelien Masselink

Hoek van Holland 21.02.2015 - Op donderdag 19 februari is de officiële samenwerking van Erfgoedhuis Zuid-Holland en het Zuid-Hollands Landschap

formeel bekrachtigd tijdens een feestelijke bijeenkomst in een bunker in het Vinetaduin in Hoek van Holland.


De nieuwe vrijwilligersgroep met gedeputeerde Han Weber en de directeuren van Het Zuid-Hollands Landschap en Erfgoedhuis Zuid-Holland (foto Idde Lammers / Landschap & Erfgoed Zuid-Holland).

Gedeputeerde Han Weber ondersteunde het belang van deze samen- werking door zijn aanwezigheid bij dit moment. Maar er gebeurde meer: een nieuwe vrijwilligersgroep ging die middag van start, en dat werd gevierd. Dankzij deze vrijwilligersgroep kunnen de bunkers in het Vinetaduin straks weer bezocht en beleefd worden!


Gedeputeerde Han Weber overhandigt werkhandschoenen aan de leden van de nieuwe vrijwilligersgroep (foto Idde Lammers / Landschap & Erfgoed Zuid-Holland)

Locatie Vinetaduin: groen en erfgoed bij elkaar

De bijeenkomst vond plaats op een bijzondere locatie, in een voormalige 'keukenbunker' in het Vinetaduin bij Hoek van Holland. In dit beschermde natuurgebied bevindt zich een bunkercomplex dat onderdeel is van de Atlantikwall, de verdedigingslinie die in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers werd aangelegd. Landschap & Erfgoed Zuid-Holland zet zich ervoor in om dit bijzondere erfgoed beter beleefbaar te maken. Er is een vrijwilligersgroep opgericht en dit voorjaar wordt gestart met maatregelen om de toegankelijkheid van de bunkers te vergroten en de beleefbaarheid te vergroten. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland.


Vinetaduin (foto Idde Lammers / Landschap & Erfgoed Zuid-Holland)

Na een welkom presenteerde het nieuwe bestuur bestaande uit Andries Ponsteen, directeur van het Erfgoedhuis ZH, en Michiel Houtzagers, directeur Zuid-Hollands Landschap, de plannen van Landschap & Erfgoed Zuid-Holland (LEZH) en van De Groene Motor (het provinciale vrijwilligersprogramma dat is ondergebracht bij LEZH). Vervolgens gaf Han Weber, gedeputeerde Groen, Water, Kust, Cultureel Erfgoed en Nieuwe Media in zijn speech zijn visie op Samenwerken aan de toekomst van landschap en erfgoed, en via het aanreiken van een paar werkhandschoenen gaf hij de symbolische aftrap van de vrijwilligersgroep Vinetaduin.