Felay Thuiszorg onder verscherpt toezicht

Geplaatst door Westlanders.nu op 04-05-2022 01:00 - Gewijzigd op 04-05-2022 11:05

Maassluis 04.05.2022 - De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft dinsdag meegedeeld dat Felay Thuiszorg in Maassluis onder verscherpt toezicht is gesteld.


De zorg voldoet niet aan de normen voor verantwoorde en goede zorg. Het vertrouwen van de inspectie dat de thuiszorgaanbieder zichzelf alsnog weet te verbeteren is beperkt. Daarom stelt de inspectie verscherpt toezicht in. Felay Thuiszorg moet binnen een half jaar maatregelen nemen om de zorg te verbeteren.

Dit is er aan de hand
Op 8 maart bracht de inspectie een bezoek aan Felay Thuiszorg. Dit na een eerder bezoek in maart 2021. De inspectie stelt nu vast dat Felay Thuiszorg nog steeds niet aan de normen voor verantwoorde en goede zorg voldoet. Een aantal van die tekortkomingen als volgt:

- Een aantal zorgverleners is onvoldoende gekwalificeerd en vakbekwaam voor de handelingen die zij uitvoeren. Ook ziet de inspectie dat het toedienen van de medicatie en het controleren hiervan niet altijd op een juiste manier gebeurt.

- In de zorgplannen van de wijkverpleging ontbreekt actuele informatie over de zorg die cliënten nodig hebben.
- De bestuurder heeft onvoldoende zicht op de huidige stand van zaken en de verbeteringen die nodig zijn.

- De zorgverleners moeten de kwaliteit van de zorg verbeteren door onder andere blijvend met elkaar te reflecteren op het eigen functioneren. Ook moeten de zorgverleners meer leren van meldingen en incidenten. Verder moet Felay Thuiszorg zich inspannen om het intern toezicht zo te organiseren dat zij voldoet aan de vereisten uit de Wet toetreding zorgaanbieders.

Hoe nu verder
Gezien de risico’s bij de inzet van onvoldoende deskundig personeel verwacht de inspectie dat Felay per direct alleen zorgverleners inzet voor zorg waar zij bevoegd en/of bekwaam voor zijn. Hierover moet Felay Thuiszorg voor 25 juni 2022 een resultaatverslag opsturen.

Felay Thuiszorg moet voor 25 oktober 2022 maatregelen nemen om te voldoen aan de overige normen van goede en veilige zorg. De inspectie volgt dit proces tijdens het verscherpt toezicht nauwgezet. Als het nodig is kan de inspectie verdere maatregelen nemen.

Forum voor Maassluis heeft naar aanleiding hiervan collegevragen gesteld.

Reacties (5 reacties geplaatst)

Onbegrijpelijk dat de toezichthouder een jaar laat verstrijken voor dat ze weer controleren, een week is lang genoeg
heeft totaal niks meer met de zorg te maken lijkt wel of ze een kantoor baan hebben zo triest voor de oudjes
Het is gewoon een business geworden. Veel louche ondernemers zitten er in deze business. Ze hebben schijt aan de dienstverlening. Kijken alleen naar het geld. Veel Turkse en Marokkaanse ondernemers zijn erin gedoken zoals deze mijnheer. Het levert veel meer op dan in de tuin werken omdat een tuinder de presentaties bijhoudt. Zoals uren en productie. Moeilijker om te sjoemelen.
Je zal er zorg
Krijgen
Onbekwaam.
Pillen delen?
Moet niet gekker worden
Gaat weer lekker wel aftikken maar ver beneden de maat leveren

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.