Festival Mooi Weer Spelen: geen editie 2013

Geplaatst door Westlanders.nu op 05/02/2013 11:35 - Gewijzigd op 05/02/2013 12:11

Delft 05.02.2013 - Het bestuur van de Stichting Theaterfestival Delft dat jaarlijks de Mooi Weer Spelen organiseert heeft na uitvoerig wikken en wegen besloten om de editie van 2013 niet uit te voeren maar haar aandacht te concentreren op een nieuwe verfrissende opzet in 2014.

Na uitvoering wikken en wegen is het bestuur tot de conclusie gekomen dat gezien de geringe bestuurskracht van de stichting in de komende maanden en gezien de discussie over het evenementenbeleid in Delft  het festival Mooi Weer Spelen wordt uitgesteld naar 2014.

De beslissing is mede ingegeven door de teruglopende financiële bronnen voor het realiseren van het festival van zowel de gemeente Delft als van de landelijke fondsen en plaatselijke sponsoren. Dit resulteerde de afgelopen jaren al in festivaledities met een kleinschaliger opzet. Het festival zoals men gewend was met een groots spektakel was financieel en organisatorisch niet meer op te brengen. De 25e- editie in 2012 is dan ook met grootse inspanning en minimale middelen gerealiseerd.

Voor de editie van 2013 ziet het festival niet alleen een gemeentelijke bezuiniging van 20% tegemoet maar ook de landelijke kunst&cultuurfondsen moeten inleveren op de te besteden gelden. Daarnaast werd het  festival de afgelopen jaren ook geconfronteerd met teruglopende inkomsten vanuit ondernemers en bedrijfsleven.  

De gemeente heeft onlangs een nieuw evenementenbeleid geformuleerd en hieruit blijkt dat vanaf 2014  de gemeentelijke bijdrage voor evenementen niet hoger zal bedragen dan 25% van het totaal aan te vragen budget. De overige 75% moet uit andere bronnen komen als fondsen en sponsoren. Deze financiële gegevens hebben het bestuur doen besluiten om voor 2013 een pas op de plaats te maken en met de nieuwe financiële gegevens een gedegen financieel plan voor 2014 te ontwikkelen en zich voor te bereiden op een nieuwe festival opzet in biënnale vorm.  Het bestuur gaat zich de komende maanden concentreren op het versterken van de bestuurs samenstelling en het aangaan en verder uitdiepen van samenwerkingsverbanden met de stedelijke cultuurpartners.

Het bestuur en de festivalleider gaan hier de komende maanden mee aan de slag.