Fietswrakkenactie op woensdag 11 juni

Gemeente Maassluis

Maassluis 03.06.2014 - De afdeling Openbare Orde en Wijkbeheer van de gemeente Maassuis houdt op woensdag 11 juni, in samenwerking met Maasdelta Maassluis en de politie, een fietswrakkenactie.

 

In de APV (art. 5.12, lid 1 en 2) staat dat om overlast te voorkomen, dan wel ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, het verboden is om fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan. Verder is het verboden fietsen of bromfietsen die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud zijn en in een verwaarloosde toestand verkeren, op een openbare plaats te laten staan.

Vóór de actie zal gecontroleerd worden of er fietswrakken staan. Deze krijgen een sticker en/of kaart met de mededeling de fiets te gaan stallen en/of te verwijderen. Op 11 juni volgt controle: fietswrakken worden dan verwijderd en opgeslagen in een opslagdepot van de gemeente.

Onder een fietswrak wordt verstaan een fiets die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud is of in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert. Dus ook fietsen met een kapot voor- of achterwiel, twee lege banden of zonder zadel zullen tot wrak worden gerekend en verwijderd. Fietseigenaren hebben tot aan de datum van de actie nog de tijd hun fiets op te knappen of in hun berging te plaatsen.

Fietswrakacties worden in de gemeente Maassuis regelmatig gehouden, structueel, maar ook naar aanleiding van klachten van burgers. Door het houden van dergelijke acties levert de afdeling Openbare Orde en Wijkbeheer van de gemeente Maassuis, Maasdelta en de politie een bijdrage aan een schoner, heler en veiliger Maassluis.