Fikse boetes geëist voor ethanolbrand op het spoor

Openbaar Ministerie

Rotterdam 18.11.2014 - Maandag heeft het"Het Functioneel Parket een boete van € 900.000 geëist voor zowel spoorbeheerder Prorail als exploitant Keyrail...

voor hun rol voor, tijdens en na de ethanolbrand op het rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht op 14 januari 2011.

De brand ontstond toen twee wagons op elkaar botsten tijdens het rangeerproces. Eén wagon die ethanol bevatte vatte vlam. Beide verdachten wordt zowel het ontstaan van de ethanolbrand als de wijze waarop de ethanolbrand werd bestreden verweten. Er zijn volgens de officier van justitie meerdere veiligheidsvoorschriften overtreden. Zo zou er zijn ‘geheuveld’ terwijl het heuvelprocessysteem niet storingsvrij was en werden diverse storingsmeldingen van het heuvelprocessysteem genegeerd.


  

Tijdens de brand zijn niet direct maatregelen getroffen om de mogelijke gevolgen te beperken of weg te nemen. Twintig reservoirwagens met LPG en/of stikstof werden niet direct verplaatst uit de nabijheid van de brandende ethanolwagon en hulpverleningsinstanties kregen niet tijdig de benodigde informatie. Hierdoor zijn volgens de officier van justitie te veel risico’s genomen bij de bestrijding van incidenten waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn.