Frans Halslaan uren zonder water na ongeluk

Maassluis Belang

Maassluis 21.02.2014 - De fractie van Maassluis Belang stelt de volgende vragen aan het College naar aanleiding van klachten van bewoners van de Frans Halslaan.

De klachten waren als volgt:

Vanaf 10.15 tot 16.30 uur was er geen drinkwater voorhanden op donderdag 20 februari. De oorzaak was een kapot getrokken brandkraanleiding door een graafmachine van de aannemer welke op dit moment werkzaamheden uitvoert aan het leidingwerk bij onder andere de Vermeerlaan en omstreken.

Geconstateerd is dat de reparatieploeg welke de kapot getrokken leiding moest herstellen uit Oldenzaal(?) moest komen.

1. Is het college van B en W bekend met dit voorval

2. Is het college ervan overtuigd dat de aannemer/c.q. onderaannemers op de hoogte zijn van de in de bodem aanwezige leidingen en hebben zij inzicht/toegang tot de betreffende leidingplannen.

3. Nadat de leiding was stukgetrokken is er geen voorlichting aan de bewoners van desbetreffende percelen geweest, hetzij d.m.v. een geluidswagen of op andere wijze. Zijn hiervoor geen procedures die in zo'n geval van calamiteit in werking treden.

4. Is het College van B en W bekend dat de aannemer kennelijk werkt met een onderaannemer die helemaal uit Oldenzaal(?) moet komen.

5. Zijn er voor dergelijke calamiteiten ook boeteclausules naar de aannemer toe, aangezien er ook bewoners waren die op dat moment onder de douche, de wasmachine hadden draaien o.i.d.

6. Mochten de bovenstaande vragen tot een negatief antwoord leiden, wanneer verwacht College van B en W voor dit soort calamiteiten wèl procedures in het leven te roepen.

Namens de Fractie van Maassluis Belang

G. J. Enzerink, J. van den Hoek, L. Molmans, A. J. Solleveld