Geen elektriciteits-uitval in 's-Gravenzande ondanks stroomstoring

Westland Infra

's-Gravenzande 05.01.2016 - In de nacht van 3 op 4 januari 2016 is er een elektriciteits-storing geweest in ’s Gravenzande. Toch heeft de elektriciteitsvoorziening

daar geen gevolgen van ondervonden. Vorig jaar heeft Westland Infra in de gemeenten ’s Gravenzande, Wateringen en de Lier voorzieningen aangelegd waarbij getroffen elektriciteitskabels direct worden omgeleid naar een andere voeding via een koppelkabel, dat fungeert als een bypass. (foto archief)

De storing van afgelopen nacht heeft bewezen dat het niet alleen in theorie werkt, maar ook in de praktijk. De storing betrof een 25kV kabel, normaal gesproken voedt een kabel van dergelijke omvang een half dorp van de omvang van ’s Gravenzande. Dit komt neer op ongeveer 3.500 huishoudens.

In 2016 wordt dit slimme systeem verder uitgerold in de regio Westland en Midden-Delfland. Westland Infra heeft zich ten doel gesteld de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet te verhogen en de continuïteit van elektriciteitstoevoer te waarborgen voor de bewoners in de regio.