Geen gratis wifi in Maassluis

College Maassluis

Maassluis 17.12.2017 - De fractie van D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders in Maassluis over gratis wifi in openbare gebieden.

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1 Heeft u al uitgezocht wat de mogelijkheden voor Maassluis zijn om voor deze E.U subsidie in aanmerking te komen en voor welke gebieden in Maassluis? Zoals u in uw schrijven van 14 oktober 2016 stelt zou u dit op korte termijn doen.

Ja, dit is gedaan.

Nader onderzoek gratis WIFI binnenstad Maassluis

2 Zo ja, wat is uw conclusie?

Er zijn mogelijkheden om de E.U. subsidie aan te vragen, maar op basis van de voorwaarden die gesteld worden aan de subsidieverlening is het niet waarschijnlijk dat de gemeente Maassluis in aanmerking komt voor de subsidie. Dit heeft voornamelijk te maken met de voorwaarde dat gemeenten niet mogen concurreren met een vergelijkbare, bestaand particulier of publiek WIFI-aanbod. In de gemeente Maassluis zijn meerdere commerciële aanbieders van internet-toegang via een 3G of 4G verbinding. Door de aanleg van een publiek gefinancierd WIFI-netwerk zou de gemeente hiermee gaan concurreren en hiermee dus niet aan de subsidie voorwaarde voldoen.

3 Bent u bereid om zo spoedig mogelijk bij de Europese commissie in het kader van het WIFI 4 E.U. project een subsidie aan te vragen gezien het feit dat de E.U het principe hanteert “wie het eerst komt wie het eerst maalt” en zo ja wanneer gaat u dit doen.

De getrokken conclusie is dat de Gemeente Maassluis niet in aanmerking komt voor de subsidie en dat er daarom ook, naast de eerder aangedragen bezwaren, geen subsidieaanvraag wordt ingediend.