Geen machtiging voor Monstersche Sluis

Gemeente Maassluis

Maassluis 23.05.2016 - De gemeente Maassluis en het Hoogheemraadschap Delfland kunnen niet voldoen aan het verzoek van de  Stichting Monstersche Sluis

om een machtiging te geven voor het aanvragen van subsidies namens beide partijen. Dat hebben het Maassluise college van B en W en het Hoogheemraadschap na onderling overleg besloten. Het besluit is inmiddels aan de stichting medegedeeld. (foto Wikipedia)

Het Maassluise college en het Hoogheemraadschap zouden anders in feite opdrachtgever worden voor de openstelling en restauratie van de sluis en daarmee juridisch verantwoordelijk worden voor de aanzienlijke kosten. Dit is niet verantwoord, vindt zowel het Maassluise college als het Hoogheemraadschap. Dit mede gezien de voor de toekomst te verwachten hoge kosten voor onderhoud en exploitatie, waarvoor geen financiële middelen beschikbaar zijn.

Wel blijf Maassluis bereid om met de stichting te onderzoeken of er andere subsidiemogelijkheden zijn. Ook gaat Maassluis door met het ondersteunen van dit maatschappelijke initiatief naar andere partijen.

De stichting heeft een vergunning om de deuren te renoveren en de kleikist te verwijderen aangevraagd. Delfland legt momenteel de laatste hand aan de vergunning, waarna deze verstrekt kan worden.