Geen postkantoor in Poeldijk

College Westland

Poeldijk 13.06.2019 - Tijdens de commissie EFO van 6 februari 2019 heeft D66 tijdens de rondvraag een vraag gesteld over de mogelijkheid van de realisatie van een post/pakketservicepunt in Poeldijk.

Het college heeft daarop toegezegd in contact te treden met MKB Westland om de mogelijkheden te bezien. Door middel van dit memo wordt de commissie EFO geïnformeerd over de mogelijkheden om een post/pakketservicepunt te realiseren in Poeldijk.   

Het ontbreken van een postkantoor en/of post/pakketservicepunt in Poeldijk  wordt door de inwoners van Poeldijk als een gemis ervaren. De ondernemers van Poeldijk hebben de keuzevrijheid om een dergelijk servicepunt te betrekken bij hun vestiging. Dit kan een servicepunt van PostNL zijn, of van een andere aanbieder, bijvoorbeeld DHL. De aanbieders hebben geen verantwoordelijkheid voor de aanwezigheid van dergelijke servicepunten in Poeldijk.  

Om deze reden heeft de gemeente aan MKB Westland gevraagd om de ‘Winkeliers- en ondernemersvereniging O.K.E. (Optimaal Krachtig Eensgezind) Poeldijk’ te benaderen over de wens van inwoners van Poeldijk om Poeldijk te voorzien van een servicepunt. De betreffende winkeliersvereniging zou vervolgens onderzoeken of er ondernemers in Poeldijk zijn, die willen voorzien in een dergelijk servicepunt. 

De centramanager MKB Westland heeft de behoefte van de realisatie van een post/pakketservicepunt in Poeldijk voorgelegd aan relevante ondernemers in Poeldijk en met hen de mogelijkheden besproken. Hieruit is helaas gebleken dat er op dit moment geen ondernemers in Poeldijk zijn die mogelijkheden zien om een post/pakketservicepunt te realiseren