Geen sanitaire voorziening in Maassluis

College Maassluis

Maassluis 28.11.2015 - De fractie van de VSP heeft vragen gesteld aan het college over een sanitaire voorziening in de binnenstad.

Het college heeft de vragen als volgt beantwoord:

Vraag: Wij verzoeken de wethouder om actie te ondernemen om te komen tot een fatsoenlijk toilet gelegenheid in het binnenstad gebied. Een gelegenheid die ook netjes en schoon wordt gehouden door medewerkers met een begeleiding naar betaald werk status of anderszins.

PvdA en CDA Maassluis niet blij met afschaffen kwijtschelding Delfland

 

Antwoord: In de binnenstad van Maassluis zijn zeer veel horeca gelegenheden die hun toilet gratis of tegen een kleine vergoeding open stellen voor publiek. Hiermee wordt door particulieren een goede invulling gegeven aan de behoeften die er op het gebied van toiletvoorzieningen zijn.

Investeringen die nodig zijn om één of meerdere extra openbare toiletten te realiseren en in stand te houden zijn  niet in verhouding tot het extra comfort dat deze voorzieningen op zullen leveren. Wij zijn dan ook niet voornemens extra toiletvoorzieningen in de binnenstad te realiseren.