Geen specialistische HAP in Den Hoorn

Midden Delfland

Midden Delfland 27.03.2020 update - In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

De maatregelen worden steeds aangepast. Deze maatregelen hebben invloed op uw dagelijks leven, maar ze hebben ook gevolgen voor de dienstverlening van de gemeente Midden-Delfland.

Extra huisartsenpost op sportcomplex SV Den Hoorn
Het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft gaat definitief een specialistische huisartsenpost (HAP) inrichten op het sportpark in Den Hoorn, op de locatie van SV Den Hoorn. Deze sportaccommodatie leent zich goed voor het werk van de specialistische huisartsenpost. Het is de bedoeling dat deze post op maandag 23 maart open gaat.

Waar dient deze HAP voor?
Mensen met gezondheidsklachten die wijzen op besmetting met het coronavirus worden vanaf maandag 23 maart onderzocht op de specialistische huisartsenpost. Door regionaal deze mensen op een speciaal daarvoor ingerichte HAP te onderzoeken, blijven zij apart van andere patiënten op de reguliere huisartsenposten. Er wordt een toename in het aantal besmette mensen verwacht. Met de extra HAP speelt het ziekenhuis hierop in.

Bijkomend voordeel van deze specialistische huisartsenpost is dat de huisartsen en assistenten efficiënt met de beschikbare beschermende middelen kunnen werken. Ze kunnen hierdoor op de locatie een grote hoeveelheid patiënten in een kortere tijd onderzoeken. Ook hoeft de eigen huisarts geen patiënten met verdenking op corona te bezoeken. Wel belt de patiënt eerst met de eigen huisarts. De huisarts maakt dan een afspraak voor hen op de huisartsenpost.

Update - De eerder aangekondigde HAP komt toch niet in Den Hoorn, hij wordt verplaatst naar Delft.