Gemeente gaat dorpscentra vergroenen

College Westland

Kwintsheul 17.05.2021 - Op 22 maart hebben B&W vragen ontvangen van de fractie LPF Westland over het opfrissen van het plein in het centrum van Kwintsheul.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Vanuit de kern Kwintsheul zijn wij benaderd door omwonenden en winkeliers van het plein gelegen langs de Kerkstraat in Kwintsheul. Wij zijn ter plekke geweest en hebben geconstateerd dat het plein erg onaantrekkelijk en leeg oogt. Er staat alleen een grote bloembak met daarin een beeld. Voor de rest bestaat het plein alleen maar uit stenen. Terwijl er juist meer groen in de kernen is gewenst.

Dit plein zou met wat eenvoudige ingrepen opgeknapt kunnen worden. Wij denken dan aan het plaatsen van een paar bankjes, prullenbakken, een speeltoestel, meer bloembakken en plaatsing van kwalitatief groen in het midden.

Vragen:

1. Is het college het met LPF Westland eens dat het plein in Kwintsheul, tussen de Jumbo en de bakker, een onaantrekkelijke uitstraling heeft?

2. Is het college bereid om dit plein aan te pakken e n op te frissen met een paar bankjes, prullenbakken, een speeltoestel, bloembakken en kwalitatief groen in het midden? Voor de 2 laatste opties zou gebruik gemaakt kunnen worden van een bijdrage uit het leefbaarheidsfonds, wat ingezet wordt voor groen in de kern.

Antwoord 1 en 2

Dit voorjaar is het project gestart om groenplannen voor de dorpscentra op te stellen. Dit betreft het eerste onderdeel van de uitwerking van de motie 26 (Vergroenen dorpscentra) die bij de begroting 2020 is aangenomen. Binnen dit project wordt samengewerkt met MKB Westland en de BIZ’en. Door landschapsarchitect Lindeloof wordt voor de 9 kernen met een (winkel)centrum een plan opgesteld om de kernen meer te vergroenen en de uitstraling te verbeteren. Het plein in het centrum van Kwintsheul is onderdeel van het project.

De kosten voor het opstellen van de 9 groenplannen worden gedekt uit het Leefomgevingsfonds. Nadat de groenplannen per kern zijn opgesteld, worden ze aan de raad gepresenteerd. De groenplannen bevatten een grove ramin g van de realisatiekosten. De realisatiekosten zijn nog niet gedekt. De raad heeft op 13 april jl. besloten om € 200.000 uit het restant van het Leefomgevingsfonds alvast te reserveren voor deze realisatie. Op welke wijze dit voor een of meer kernen wordt aangewend en of dit voldoende is voor de totale realisatie moet nog worden bepaald

Reacties (19 reacties geplaatst)

HaHa , Gemeente doet helemaal niets , we roepen wat en dan zijn de burgers weer even mak !!

De kop van het artikel staat wat los van de inhoud.. Er worden PLANNEN gemaakt voor een vergroeningsoperatie. Voor de uitvoering is helaas geen geld meer. Zou maar vast een bureaula vrijmaken..

De heul kunnen ze beter winkels gaan neer zetten 1 pleintje
Met een paar zaken 1jumbo
Meer is er niet
Dus met groen blijft de heul een gat

N wijk de fietsenstalling van het westland die hebben geen groen nodig

Ha. Eerst wordt al het groen tot op de wortel weggezaagd en nu moet het weer groen worden.
Hoezo kapitaal vernietigen!

Horeca op dit pleintje zou ook een verbetering zijn

Zat groen in het Westland met al die kassen.

Als ik al weer lees wat het budget gaat worden, dan zal het niet meer dan één blik groene verf en één kwast per dorpskern gaan worden..

Dat werd tijd !
Nu doorpakken en meer diversiteit in groen is een must.

En waarom moet naaldwijk voorrang krijgen Nwijk?

Mensen maak je niet druk, vergroenen betekent in het Westland groene tegels erin gaat alleen om de kleur er mag niets groeien.

Ik begrijp niet dat er in een gebied waar zoveel geld wordt verdient er dorpskernen zijn die er uit zien zoals ze er nu uitzien. Poeldijk, Monster, Honselersdijk, Kwintsheul. Triest dat daar niet meer aandacht en geld voor beschikbaar is.

Landschapsarchitect erbij voor 9 kernen?
Ben je de eerste ton al kwijt

Ik dacht alle dorpen toen ik de titel las. Blijkt het alleen Kwintsheul te zijn die een plantenbakje krijgt. Noemen ze het meteen vergroenen. Kan je nagaan hoe ze denken daar op de verdilaan. Sneu hoor.

Hahaha, 1 april is al voorbij hoor.

#Nwijk, waarom nou eerst Naaldwijk weer ?!? Ligt er fris bij vergeleken bij de andere kernen !!

Laat ze eerst maar eens Naaldwijk wat groener maken.

Het is niet waar ik weet niet wat ik lees

Op de tekeningen van de nieuwe dorpskernen zag het er toch groen en gezellig uit? Wat is er mis gegaan?

Ben blij dat er wat gaat gebeuren, want als het communisme uitbreekt, heb je nu ruimte genoeg om het nationale defilé (die gigantische legeroptochten) er te laten plaatsvinden.

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.