Gemeente-Infopagina Maassluis 15 januari 2015

Gemeente Maassluis

Maassluis 15.01.2015 - De gemeenteberichten van Maassluis op een rijtje voor deze  waaronder de Lepelaarlplantsoen die een opknapbeurt krijgt.

Een lange tijd geleden, rond 1960, is het Lepelaarplantsoen in Maassluis aangelegd. Na het verwijderen van de tijdelijke bebouwing en het voltooien van de Koningshof is eind jaren 70 de huidige inrichting ontstaan. Daarna vonden kleine aanpassingen plaats, zoals het rooien van beplantingsstroken om meer doorzicht door het park te creëren. En in het zuidelijk deel heeft bodemsanering plaatsgevonden. Alhoewel dit plantsoen goed gebruikt en gewaardeerd wordt, zijn er punten in het park die voor extra onderhoud of voor renovatie in aanmerking komen. Vanaf deze winter worden fasegewijs de komende jaren diverse verbeterpunten in overleg met bewoners, bewonersvereniging en gebruikers aangepakt. Uitgangspunt daarbij is dat het Lepelaarplantsoen goed begaanbaar en bereikbaar blijft en het groene karakter niet aangetast wordt.

Punten ter verbetering

Aandachtspunten van de gemeente en ook van de bewonersvereniging, omwonenden en gebruikers van het park zijn:

 

1.      Wateroverlast in het midden van het plantsoen.

 

2.      Beplanting rond voormalige minigolfbaan is aan vervanging toe en wordt als onveilige plek ervaren. Ook de paden zijn daar slecht begaanbaar.

 

3.      De hoge bomen aan de westzijde van het Lepelaarplantsoen nemen veel licht weg.

 

4.      De dierenweide zou in verband met sociale controle beter zichtbaar moeten zijn vanaf de openbare weg.

 

5.      Het ‘bosje’ naast de dierenweide wordt steeds slechter van kwaliteit. Om de veiligheid te garanderen moeten diverse bomen gerooid worden.

 

6.      De Koningshof zou graag een wat groter terras willen hebben aan de zijde van het park.

 

7.      Het gehele park zal met meer bloemrijke beplanting aantrekkelijker worden.

 

8.      De paden en het meubilair zijn aan een opknapbeurt toe.

 

Op bijgaande tekening staan deze punten schematisch aangegeven.

 

Bosje naast de dierenweide
Van deze punten heeft het ‘bosje’ naast de dierenweide onze prioriteit. Deze winterperiode nemen we de benodigde maatregelen. Dit bosje is destijds ontstaan door een restpartij bomen dicht bij elkaar te planten, waardoor deze bomen niet de kans kregen zich goed te ontwikkelen en te smal zijn gebleven. De kwaliteit van de bomen gaat de laatste jaren achteruit waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden. Voorgaande jaren is dan ook om deze reden al een aantal bomen verwijderd en wordt regelmatig dood hout weggesnoeid.

Bomenkap noodzakelijk

Voor een goede boombeplanting in de toekomst, is het noodzakelijk de huidige groep van 37 bomen te kappen en te vervangen door een kleiner aantal bomen dat voldoende groeiruimte krijgt om zich goed te ontwikkelen. Een gefaseerde aanpak is niet wenselijk, omdat de resterende bomen vatbaar worden voor de wind en dus om kunnen waaien. Ook krijgen de nieuw aan te planten bomen minder goede groeiomstandigheden en worden mogelijk beschadigd door vallend dood hout uit de oude bomen. Tot slot kunnen ze beschadigd raken bij eventueel omwaaien van de te handhaven bomen of kappen van die bomen.

 

Kapvergunning
Op 23 december 2014 is de kapvergunning verleend voor deze bomen in het plantsoen. En medio februari 2015 en dus nog voor het broedseizoen, wordt gestart met het kappen en wordt al een aantal vervangende bomen aangeplant. We realiseren ons dat dit een grote ingreep is in het park, maar op den duur is zo’n ingreep onafwendbaar. Na aanplant van jonge bomen is er over een aantal jaren een veel gezondere en aantrekkelijkere beplanting gerealiseerd.

 

Deze winter pakken we het verbeterpunt met de hoogte prioriteit, het ‘bosje’ naast de dierenweide, op. De komende jaren volgen de andere verbeterpunten. Daarover later meer.

 

Maassluis 17 januari te zien bij RTL4 Trips & Travel

 

Maassluis is op zaterdag 17 januari om 16.30 uur te zien bij het RTL4 programma Trips & Travel. De uitzending staat in het teken van Maassluis en het Midden-Delflandgebied. In ongeveer 10 minuten zal te zien zijn wat voor moois Maassluis te bieden heeft. Mocht u de uitzending niet ‘live’ kunnen kijken, dan kunt u deze op RTL XL terug kijken.  

www.tripsandtravel.tv

 

 

Wmo-loket vanaf 1 januari 2015 in VraagRaak


 
Met ingang van 1 januari 2015 is het Wmo-loket opgegaan in VraagRaak. Het loket in het stadhuis van Maassluis is vanaf die datum gesloten. VraagRaak is het eerste aanspreekpunt voor inwoners die behoefte hebben aan advies, hulp of concrete zorg. De medewerkers van de Formulierenbrigade blijven wel voor iedereen te vinden in het stadhuis.

VraagRaak

 

Alle inwoners van Maassluis kunnen terecht bij VraagRaak met vragen of problemen op het gebied van onder andere welzijn, zorg, werk & inkomen, wonen, gezinsrelaties, huishoudelijke hulp, financiën, mantelzorg. Medewerkers van VraagRaak zijn te vinden in De Vloot en op diverse plaatsen in de stad. Op de website www.vraagraakmaassluis.nl kunt u lezen waar en wanneer. Via deze website kunt u ook 24 uur per dag een vraag stellen. U krijgt dan binnen twee werkdagen antwoord.

 


VraagRaak: De Vloot 63, 3144 PC Maassluis (openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 13.00 uur). Telefoon: (010) 590 00 45

 

Formulierenbrigade

 

De Formulierenbrigade kan u helpen bij het invullen van formulieren en bekijkt samen met u naar regelingen en voorzieningen waar u mogelijk recht op heeft.  Hulp van de brigade is gratis en het is niet nodig om een afspraak te maken.  Spreekuren zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.15 uur en op werkdagen elke middag van 13.00 tot 15.30 uur. U kunt zich melden bij de balie van het Publiekscentrum in het stadhuis van Maassluis.

 

 

 

Aanvragen vergunning zonnepanelen voortaan gratis in Maassluis

 Zonnepanelen zijn in de meeste gevallen vergunningsvrij. Alleen als een gebouw een monument is, of als er sprake is van een beschermd stads- of dorpsgezicht is een omgevingsvergunning nodig. Per 1 januari 2015 hoeven burgers van de gemeente Maassluis geen leges meer te betalen voor aan het aanvragen van een omgevingsvergunning als deze betrekking heeft op het plaatsen van zonnepanelen. Een vergunning kan nu dus kosteloos worden aangevraagd. Twijfelt u of een vergunning nodig heeft? Doe dan de check op www.omgevingsloket.nl.

 

 

 

Duurzaam Maassluis

 

De gemeente Maassluis wil van Maassluis een duurzame stad maken waarin leefbaarheid en milieu een belangrijke rol spelen. De gemeente neemt hierin het voortouw, maar hoopt de inwoners en het bedrijfsleven in Maassluis te stimuleren om mee te doen. Op www.duurzaammaassluis.nl kunt u meer informatie vinden over het project Duurzaam Maassluis.

 

 

Tentoonstelling ‘Afval of Grondstof’
 

 

Vanaf 14 januari 2015 is de interactieve tentoonstelling ‘Afval of Grondstof’ geopend in de foyer van het stadhuis van Maassluis. De tentoonstelling is geschikt voor alle leeftijden en is gratis te bezoeken tot eind februari 2015. Alle basisscholen in Maassluis zijn uitgenodigd om deze tentoonstelling per toerbeurt te bezoeken. Ook kan in de klas aandacht worden besteden aan het thema huishoudelijk afval met de beschikbare leerlingenboekjes bij deze tentoonstelling.

 

De tentoonstelling gaat over huishoudelijk afval. Waaruit bestaat het en hoe kunnen we ons afval verminderen? Wat doen we met ons afval en wat zouden we er nog meer mee kunnen doen? Maar ook is er inspiratie te vinden bij Cradle to Cradle en Afvalkunst. De tentoonstelling begint in het midden van de ruimte met de ladder van Lansink. Deze ladder geeft aan hoe we in Nederland beleidsmatig met afval omgaan. De kubussen wijzen de weg. Hierdoor wordt het voor iedereen een interactief en bovenal leerzaam bezoek aan het stadhuis.

 

Verwerking
De verwerking van huishoudelijk afval is sterk veranderd en nog steeds in ontwikkeling. Nederland doet veel om de afvalstroom op verantwoorde wijze te verwerken. De helft van ons huishoudelijk afval wordt opnieuw gebruikt en storten gebeurt nauwelijks meer. Installaties voor afvalverbranding zijn schoner geworden; ze produceren elektriciteit en halen materialen als metaal uit het afval voor hergebruik. Nog beter is recycling, waarbij de grondstoffen opnieuw worden gebruikt in plaatst van verbrand.

 

Kopen of niet kopen?
Met onze dagelijkse boodschappen halen we ook nogal wat verpakkingsmateriaal in huis. Hoewel voor veel producten milieuvriendelijkere alternatieven voorhanden zijn, valt het in de praktijk soms niet mee om deze alternatieven in te passen in de dagelijkse inkopen. Duurzaam inkopen vereist veel kennis, inventiviteit en doorzettingsvermogen. Je kan zien welke keuzen we zelf hebben in vermijden, verminderen en opnieuw gebruiken van ons huishoudelijk afval.

 

Nieuwe ontwikkelingen en inspiratie
Gelukkig gaan de ontwikkelingen snel en zit de verpakkingsindustrie niet stil. Veel bedrijven innoveren en zorgen ervoor dat toeleveranciers ook milieuvriendelijker keuzes moeten maken om te mogen blijven leveren. Dat heeft effect in de keten. Ook zijn er productontwerpers die afgedankte materiaal als grondstof opnieuw gebruiken, of er is sprake van ‘upcycling’. Ontwerpers geven producten door exclusiviteit en marketing een extra toegevoegde waarde.

 

Inspirerende voorbeelden uit het bedrijfsleven laten zien dat er veel goede en leuke nieuwe ideeën zijn die navolging verdienen. Veel is nu in ontwikkeling en komt nog op de markt. Begrippen als cradle-to-cradle, circulaire economie, groeien in populariteit en geven perspectief. Ze geven het gevoel dat iedereen kan bijdragen en wat je elke dag doet verschil maakt.

 

 

2015 is hét Vrijwilligersjaar in Maassluis

 Dit jaar staat Maassluis in het teken van haar vrijwilligers. Ongeveer de helft van de inwoners in Maassluis doet vrijwilligerswerk en daar zijn we trots op! Het Vrijwilligerssteunpunt organiseert daarom dit jaar voor hen veel extra activiteiten naast de gebruikelijke initiatieven!

 


Gestart is met de postercampagne ‘goede voornemens’. Deze posters verwijzen naar alle leuke vacatures en (tijdelijke) klussen op www.prikbordmaassluis.nl. In De Schakel staan iedere week interviews staan met vrijwilligers onder de noemer “Vrijwilligers in beeld”. Deze geven zicht op de verrassende activiteiten door de vrijwilligers en hoeveel plezier zij daarin beleven. Leuk te lezen!

 


Om de vrijwilligers te bedanken is er dit jaar weer een verwentuin, een vrijwilligersarrangement tijdens de Furieade en een verrassingscadeautje aan het einde van het jaar. Helemaal nieuw dit jaar is een megabingo en de uitreiking van de prijs voor vrijwilligersorganisatie van het jaar. Iedereen kan stemmen! Via mail, Twitter, Facebook, nieuwsbrief en krant houden wij u op de hoogte.

 


Heeft u vragen of leuke ideeën voor dit speciale vrijwilligersjaar 2015? Neemt u dan contact opnemen met Hanneke Kerssemeijer, coördinator van het Vrijwilligerssteunpunt. Het Vrijwilligerssteunpunt wenst u allen tenslotte een gezellig en vooral actief 2015 toe!

 

 

Inzameling oud papier en karton in uw wijk/straat

 

In samenwerking met de verenigingen wordt in Maassluis maandelijks per wijk het oud papier en karton (OPK) ingezameld. Een gedetailleerde indeling van de wijken op straatniveau kunt u vinden op de gemeentelijke website: www.maassluis.nl/opk

 

Hoe en wanneer aanbieden?

 

U kunt het OPK gebundeld of in dozen op de gebruikelijke aanbiedplaatsen voor afval aanbieden. Dit kan vanaf 17.30 uur op uw ophaaldag. Tussen 18.00 en 20.30 uur wordt in iedere wijk het OPK opgehaald. 

 

Wijk

Vereniging

Ophaaldag

 

5

 

Componistenbuurt, flats Merellaan

Muziekvereniging Kunst Na Arbeid

laatste dinsdag

 27 januari

6

 

Binnenstad, Balkon,

 ‘t Hoofd

v.v. Excelsior Maassluis

3de woensdag

 21 januari

7

Vertowijk

Muziekvereniging Kunst Na Arbeid

laatste dinsdag

 27 januari

8

 

Sluispolder-West/Binnenstad

Korfbalvereniging c.k.c. Maassluis

2de dinsdag

 10 februari

9

 

Sluispolder-Oost /        

Oranjewijk

OPA bij de Ark/Iona

2de vrijdag

 13 februari

1

Steendijkpolder Noord

De Schans

2e woensdag

 11 februari

2

Steendijkpolder Zuid

De Schans

2e woensdag

 11 februari

3

 

Vogelbuurt, Burgemeesterswijk

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Het Kompas

1ste dinsdag

 3 februari

4

Dalenbuurt

Korfbalvereniging c.k.c. Maassluis

2de dinsdag

 10 februari

        

 

 

Wmo 2015: De belangrijkste wijzigingen

 

Sinds 1 januari is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 van kracht. De gemeente is nu verantwoordelijk voor de (groepsgewijze) dagbesteding en individuele begeleiding van mensen met een ziekte of een beperking en van mensen met psychische of psychiatrische problemen. Deze zorg werd voorheen geregeld en betaald door de rijksoverheid (via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de AWBZ).

 

U vraagt zich misschien af wat de invoering van de Wmo 2015 voor u betekent. Verandert er iets in de ondersteuning die u op dit moment krijgt? En wat betekent dit voor de toekomst? De belangrijkste wijzigingen op een rijtje

 

-            In de nieuwe aanpak staat de behoefte van de hulpvrager centraal. Er wordt gericht en per persoon bekeken welke ondersteuning het beste past bij de vraag. En er wordt meer gekeken naar wat mensen nog wél zelf kunnen, al dan niet met hulp van familie, vrienden, buren of vrijwilligers.

 

-            VraagRaak is het eerste aanspreekpunt voor inwoners van Maassluis die behoefte hebben aan advies, hulp of concrete zorg maar nog geen ondersteuning hebben.

 

-            Mensen komen vaker terecht bij zogenoemde “algemene” voorzieningen als wijkcentra of een klussendienst.

 

-        Mensen met een beperking hebben niet meer automatisch recht op ondersteuning. Bij een verzoek om hulp wordt eerst onderzoek gedaan naar een passende oplossing. De volgorde is:
1. wat kunnen mensen zelf?

 

2. wat kan hun omgeving?

 

3. welke algemene voorzieningen bieden verlichting?

 

4. welke maatwerkvoorzieningen zijn er dan nog nodig?

 

-        De hulp die vrijwilligers of mantelzorgers kunnen bieden, wordt belangrijker. Daarom wil de gemeente meer geld uittrekken voor het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers.

 

-            Gemeenten krijgen minder budget voor huishoudelijke hulp. De gemeente onderzoekt nu de mogelijkheden van een was- en strijkservice.

 

-        Sinds 1 januari betaalt de cliënt voor alle voorzieningen een bijdrage in de kosten. Uitzondering hierop zijn de Regiotaxi en rolstoelen. En ouders betalen alleen een bijdrage in de kosten voor een woningaanpassing voor hun kind. 

 

 -       Van mensen wordt vaker gevraagd hun rolstoel of scootmobiel te delen met anderen. De standplaatsen voor gezamenlijke scootmobielen bij de diverse zorg- en seniorencentra worden uitgebreid.

 

-        Het persoonsgebonden budget (PGB) blijft bestaan, maar de eisen zijn aangescherpt. Hulpvragers moeten zelf een plan opstellen en kunnen motiveren waarom zorg in natura geen oplossing biedt en een PGB noodzakelijk is. Het geld wordt door de Sociale Verzekeringsbank uitbetaald aan de hulpverlener. Onder bepaalde voorwaarden mag een hulpvrager iemand uit zijn of haar eigen netwerk inzetten; hiervoor kan een lager PGB-tarief gelden.

 

Meer informatie?

 

Op www.maassluis.nl/meervoorelkaar kunt u meer lezen over de gevolgen van de invoering van de Wmo 2015. Vorige week is ook een huis-aan-huiskrant verspreid met meer informatie over de nieuwe Wmo en andere taken die de gemeente heeft sinds 1 januari. Heeft u geen exemplaar ontvangen, dan kunt u deze krant nog ophalen in het Stadhuis.

 

Op de websitewww.vraagraakmaassluis.nl vindt u meer informatie over VraagRaak en het sociaal wijkteam. Via deze website kunt u ook een vraag stellen aan de medewerkers van VraagRaak. Zij zijn op dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 13.00 uur aanwezig in De Vloot 63, 3144 PC Maassluis. U kunt zo binnenlopen, een afspraak maken is niet nodig. Medewerkers van VraagRaak zijn ook regelmatig aanwezig op plekken waar veel mensen samenkomen. Op de website kunt u lezen waar.

 

Wanneer een (keukentafel) gesprek?

 

In diverse media is de afgelopen weken het ‘’keukentafel-gesprek’’ ter sprake  gekomen. Dit is een persoonlijk gesprek tussen een inwoner en een professional . Het doel van het gesprek is de situatie van de inwoner en diens vraag om ondersteuning in kaart te brengen en mogelijke oplossingen te bespreken. Er zijn twee verschillende situaties:

 

 

 

1.       Heeft u nu al hulp in de huishouding of een andere individuele voorziening?

 

 

 

Mensen die vóór 1 januari 2015 al een voorziening hadden op basis van de Wmo (zoals hulp in de huishouding) behouden deze aanspraak. De huidige indicaties blijven van kracht. Mochten er in de toekomst wijzigingen komen in het beleid, dan krijgen zij een uitnodiging voor een gesprek.

 

 

 

Mensen die vóór 1 januari 2015 een indicatie hadden op basis van de AWBZ (bijvoorbeeld dagbesteding) houden deze aanspraak op hulp gedurende de looptijd van de indicatie, tot uiterlijk 31 december 2015. ROGplus gaat in de loop van 2015 met deze cliënten in gesprek. Wanneer dit gebeurt, hangt af van het moment waarop de indicatie afloopt. Tijdens dit gesprek wordt bekeken of de persoonlijke situatie is veranderd en of er andere vormen van ondersteuning mogelijk zijn. Ook hier is de volgorde:

 

1. wat kunnen mensen zelf?

 

2. wat kan hun omgeving?

 

3. welke algemene voorzieningen bieden verlichting?

 

4. welke maatwerkvoorzieningen zijn er dan nog nodig?

 

 

 

2.       Heeft u nog geen ondersteuning?

 

VraagRaak is het eerste aanspreekpunt voor inwoners van Maassluis die behoefte hebben aan advies, hulp of concrete zorg maar nog geen ondersteuning hebben. Iedereen kan hier terecht met vragen of problemen op het gebied van onder meer welzijn, zorg, werk & inkomen, wonen, gezinsrelaties, huishoudelijke hulp, financiën, mantelzorg en eenzaamheid. Heeft u een eenvoudige vraag? Dan wordt u meteen geholpen. Is er sprake van een meer complexe vraag of concrete zorg, dan wordt het ‘sociaal wijkteam’ ingeschakeld. Een beroepskracht van dit team maakt met u een afspraak en komt bij u thuis voor een gesprek.