Gemeente Maassluis handhaaft burkaverbod

College Maassluis

Maassluis 21.09.2019 - PvdA Maassluis heeft vorige maand collegevragen gesteld over de wet Gedeeltelijk verbod gezichts bedekkende kleding,

in de volksmond genoemd het Boerkaverbod. In deze brief beantwoorden B&W hun vragen

1. Gaat u deze wet wel actief handhaven?

Wetten en regelgeving moeten worden nageleefd, door een ieder. Bij overtreding wordt handhavend opgetreden zonder onderscheid tussen actief- of passief handelen. 

Verbod op gezichtsbedekkende kleding vanaf 1 augustus

2. Zo nee, waarom dan niet en geldt dit dan alleen voor boerka's of ook voor alle soorten gezichtsbedekkende kleding?

De wet 'Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding' heeft betrekking op alle kleding die het gezicht onherkenbaar maakt. Bijvoorbeeld een bivakmuts, boerka, niqaab, integraalhelm of een masker. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt bij de handhaving van deze wet. 

3. Hebt u medewerkers van overheidsgebouwen al geïnstrueerd hoe te handelen bij dit soort overtredingen c.q. als iemand met gezichtsbedekkende kleding een overheidsgebouw binnen treedt. Hebt u hier al een protocol voor?

Het verbod wordt in de lokale overheidsgebouwen kenbaar gemaakt door middel van een bord. Een instructie aan de medewerkers heeft plaatsgevonden. 

4. Hoe gaat u om met handhaving bij aanvraag van bijv. bijstanduitkering? Ook zijn wij benieuwd hoe u gaat handelen en handhaven bij aanvragen van paspoort en/of rijbewijs

De gemeente is een dienstverlenende instantie. Het is gebruikelijk dat aanvragers voor diensten herkenbaar moeten zijn. Indien nodig wordt gevraagd om gezichtsbedekking te verwijderen zodat identificatie kan plaatsvinden. De nieuwe wet brengt dan ook geen andere werkwijze dan voorheen met zich mee.