Gemeente Maassluis op zoek naar nieuwe burgemeester

Gemeente Maassluis

Maassluis 13.11.2014 - Maassluis moet op zoek naar een nieuwe burgemeester. En hoe moet de nieuwe fietsbrug aan de buitenhaven gaan heten?


Dit en nog meer te lezen hieronder bij de informatiepagina van gemeente Maassluis van deze week.

 

Maassluis zoekt een nieuwe burgemeester. Denkt u mee?

Burgemeester Koos Karssen beëindigt per 1 november 2015 zijn ambt. De gemeenteraad van Maassluis gaat daarom op zoek naar een nieuwe burgemeester. De eerste stap in deze zoektocht is het opstellen van een profielschets. De gemeenteraad wil de inwoners van Maassluis graag betrekken bij het maken van deze profielschets. Door middel van het invullen van een digitale vragenlijst kunt u aangeven welke eigenschappen en kwaliteiten volgens u bij het burgemeesterschap horen. Wilt u bijvoorbeeld een verbinder als burgemeester? Iemand die de samenwerking tussen groepen mensen bevordert? Of wilt u liever een netwerker als burgemeester? Iemand die nieuwe mogelijkheden en kansen creëert door het leggen van contacten. Uw reacties worden meegenomen in de profielschets die de gemeenteraad op 18 december 2014 wil vaststellen. Alle Maassluizers mogen meedoen, ook kinderen

 

De vragenlijst kan t/m 27 november 2014 worden ingevuld. Invullen kost u vijf minuten. U kunt de vragenlijst op de gemeentelijke website vinden via www.maassluis.nl/nieuweburgemeester

Het is ook mogelijk de vragenlijst op papier in te vullen. Wilt u een exemplaar ontvangen, neem dan contact op met de raadsgriffie Maassluis, telefoon 010 5931985 of 010 5931831.

De uitkomst van de enquête wordt uiterlijk 11 december 2014 op de website van de gemeente gepubliceerd.

 ------------------

Prijsvraag: bedenk de naam van de nieuwe brug aan de buitenhaven


 

Stem op de naam van je keuze!

In de afgelopen weken is er door de Maassluise bevolking massaal gereageerd op het verzoek om een naam voor de nieuwe voetgangers/fietsbrug aan de buitenhaven te bedenken. Meer dan 300 suggesties zijn ontvangen. Het tekent de betrokkenheid, maar ook de creativiteit van de inwoners in Maassluis. Bedankt daarvoor! Je krijgt de komende week nogmaals de gelegenheid om met ons mee te denken, door je stem uit te brengen op maximaal drie namen die je het meest gepast vindt.

Keuze van de jury

Van de totale lijst van namen heeft een jury 25 geschikte namen geselecteerd. Namen van personen zijn buiten beschouwing gelaten, want in Maassluis zijn er geen bruggen die de naam van een persoon dragen. Ook is gekozen voor namen die gepast zijn, voor nu en toekomst. De naam moet kort en bondig zijn. De link naar historie, omgeving, sport/water/recreatie is beoordeeld. En tot slot is de creativiteit in het bijzonder meegewogen bij de keuze van de jury.

Stemmen maar!

Alle inwoners kunnen van 13 tot 20 november 2014 hun voorkeurstem uitbrengen via www.maassluis.nl. Van de 25 namen kan je minimaal één en maximaal drie namen een voorkeurstem geven, overigens zonder een voorkeur in de rangorde. Na de stemming blijven de 10 namen met de meeste stemmen over voor de laatste ronde in de prijsvraag. Uiteraard kan je vrienden en familie uitnodigen ook te stemmen. Echter er wordt gecontroleerd op IP-adres per pc waardoor veelvuldig stemmen vanuit één huis niet mogelijk is en er een zo eerlijk mogelijk stemming plaatsvindt. Ook nu vragen we alle inwoners van Maassluis om hun stem uit te brengen en zijn medewerkers van de gemeente Maassluis uitgesloten van deelname.

Winnende naam?

De 10 namen waarop de meeste stemmen zijn uitgebracht worden tenslotte voor advies aan de Commissie Naamgeving en nummering voorgelegd. Deze commissie adviseert het college van Maassluis die uiteindelijk besluit welke naam de brug krijgt. Bij de ingebruikname van de brug op 17 december a.s. wordt de winnende naam bekend gemaakt. Maar zover is het nog niet. Stemmen maar!

------------------------

Veranderingen in de zorg vanaf 1 januari 2015

Uw vragen en onze antwoorden over de Wmo 2015

Vanaf 1 januari 2015 wordt de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. In De Schakel informeren we u de komende periode over veelgestelde vragen (en misverstanden) over deze wet. Kijk voor meer informatie ook op www.maassluis.nl/meervoorelkaar. Deze week opnieuw een vraag en het antwoord.

Vraag: Krijgt de gemeente de beschikking over mijn medische dossier?

Antwoord: Gemeenten krijgen geen medische dossiers te zien. De gemeente mag bijvoorbeeld alleen weten dat iemand een indicatie voor de nieuwe Wet langdurige zorg heeft. De gemeente krijgt niet te zien wat er in het dossier staat. De gemeente mag alleen gegevens bekijken als u daar toestemming voor geeft. En alleen als het voor uw aanvraag voor hulp belangrijk is. Bovendien hebben alle artsen, ook de huisarts, een medisch beroepsgeheim. Gemeenten krijgen gegevens om de juiste ondersteuning te kunnen regelen per cliënt.

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) en zorgkantoren leveren een selectie van de indicatie en declaratiegegevens. Toestemming van de cliënt is voor deze overdracht niet nodig. Nadat uw gemeente uw gegevens heeft ontvangen, kan de gemeente contact met u opnemen om bijvoorbeeld te praten over uw ondersteuning. De gemeente krijgt geen (medische) dossiers. Zijn die gegevens wel nodig voor een goede beoordeling van uw ondersteuningsbehoefte? Dan zal de gemeente u vragen die gegevens aan te leveren. Of uw toestemming vragen om die gegevens op te vragen bij bijvoorbeeld de aanbieder.

--------------------

Welke school in Maassluis doet mee aan de vetwedstrijd ?

Alle basisscholen in Maassluis zijn benaderd met de vraag of zij mee willen doen met de VETstrijd vanaf januari 2015. Tijdens deze competitieve actie nemen scholen in Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland en Westland het een maand lang tegen elkaar op door zoveel mogelijk oud (frituur)vet en olie in te zamelen. Daarmee verdienen ze geld voor hun eigen school en maken zij kans op een ‘vette’ hoofdprijs. Gemeente Maassluis werkt samen met de omringende gemeentes aan een goed riool.Welke school in Maassluis zal meedoen, is nu nog niet bekend. De inwoners van Maassluis worden hierover in december geïnformeerd. En dat komt mooi uit, want juist tijdens de feestdagen wordt extra veel vet en olie gebruikt voor bijvoorbeeld het makken van de oliebollen thuis! \

Recyclen van vet

Met de VETstrijd wordt aandacht gevraagd voor het inzamelen en recyclen van gebruikt (frituur)vet en olie. Soms belandt oud (frituur)vet en olie in het riool. Daardoor ontstaan verstoppingen. Die kosten geld en zijn slecht voor het milieu. Als oud vet en olie gerecycled wordt, kan er onder andere biobrandstof van gemaakt worden.

Beloning

Voor elke ingezamelde kilo vet ontvangt de school een bedrag. Daarnaast ontvangt de school VETstrijdpunten voor elke ingezamelde kilo per leerling en voor foto’s en filmpjes over de actie. De school met de meeste VETstrijdpunten van alle deelnemende scholen wint een vette hoofdprijs!

Niet in het Riool

De VETstrijd is een initiatief van ‘Niet in het Riool’ en ‘Vet Recycle Het’. Met de educatieve campagne ‘Niet in het Riool’ werken het Hoogheemraadschap van Delfland, Rijkswaterstaat en gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland en Westland samen om goed rioolgebruik te bevorderen. Meer informatie over deze campagne is te vinden op www.nietinhetriool.nl. Het doel van de campagne ‘Vet Recycle Het’ is om Nederland bewust te maken van de mogelijkheden en het nut om gebruikte vetten en oliën in te leveren en in te zamelen. Gebruikten vetten kunnen immers hergebruikt worden als biobrandstof. De campagne wordt gevoerd door MVO: de ketenorganisatie voor oliën en vetten in Nederland. Meer informatie is te vinden op www.frituurvetrecyclehet.nl

--------------------------------------

Koopkrachttegemoetkoming: extraatje voor de laagste inkomensgroepen

Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of bijstand? Dan heeft u dit jaar misschien recht op extra geld van de gemeente. Dit is een tegemoetkoming in uw koopkracht. Veel mensen hebben moeite om rond te komen. Daarom krijgen mensen met een laag inkomen dit jaar eenmalig extra geld. Het extra geld is:

Voor een (echt)paar € 100,--
Voor een alleenstaande ouder € 90,--
Voor een alleenstaande € 70,--

Wanneer heeft u recht op de koopkrachttegemoetkoming?

U heeft recht op deze tegemoetkoming wanneer uw (gezamenlijk) inkomen op 1 september 2014 niet hoger is dan 110% van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm.

Wie hebben geen recht op een koopkrachttegemoetkoming? • Personen jonger dan 18 jaar • Personen die een studiefinanciering ontvangen (als uw partner een studiefinanciering ontvangt, kunt u wel een aanvraag indienen) • Personen onder de 21 jaar die in een inrichting verblijven • Gedetineerden Hoe aanvragen?

Als u denkt in aanmerking te komen voor deze koopkrachttegemoetkoming dan kunt u een aanvraagformulier afhalen bij het WMO-loket in het stadhuis van Maassluis. Er is een open inloop van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.30 uur. Ook is het mogelijk om de aanvraag digitaal in te dienen via de website www.maassluis.nl.

Let op: de koopkrachttegemoetkoming kan tot 1 december 2014 worden aangevraagd.

Mensen met een bijstandsuitkering

Had u op 1 september 2014 recht op een uitkering op grond van de WWB, IOAW of IOAZ? Dan hoeft u de koopkrachttegemoetkoming niet aan te vragen.

De tegemoetkoming wordt vóór de maand december 2014 automatisch aan u uitbetaald.

Mensen die bijzondere bijstand (hebben) ontvangen

Heeft u in de periode januari tot en met september 2014 van de gemeente Maassluis bijzondere bijstand ontvangen dan zal de gemeente nagaan of uw inkomen op 1 september 2014 voldoet aan de inkomensnorm maximaal 110% van bijstandsnorm). Is dat het geval dan wordt de koopkrachttegemoetkoming automatisch aan u uitbetaald.

Ouderen

Bent u pensioengerechtigd en had u op 1 september 2014 recht op een ‘aanvullende inkomensvoorziening ouderen’ (AIO)? Dan heeft u recht op de koopkrachttegemoetkoming. In oktober 2014 heeft u het geld automatisch van de Sociale Verzekeringsbank gekregen. U hoeft geen aanvraag in te dienen. Als u alleen AOW heeft, heeft u ook recht op de koopkrachttegemoetkoming. U moet hiervoor wel zelf een aanvraag indienen bij de gemeente.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie op www.laaginkomen.nl

Aftrap nieuwe campagne Ervaar Maassluis

Met de afronding van het jubileumjaar moet geen einde komen aan het zichtbaar maken van het moois dat Maassluis te bieden heeft. Daarom heeft wethouder Eitjes (Citymarketing) op de toegangswegen van Maassluis borden laten plaatsen met daarop diverse afbeeldingen die Maassluis zo kenmerkend maken. Het is de aftrap van een nieuwe campagne Ervaar Maassluis die de komende tijd gevoerd zal worden in het kader van citymarketing.

Wethouder Huub Eitjes: “Maassluis is echt de parel van dit gebied. En dat mag iedereen weten ook. Daarom gaan we inzetten op Citymarketing. Deze stad verdient dit!

-----------------------------------------------

Nieuw adres voor aanvragen van bijstandsuitkering

Vanaf maandag 17 november 2014 kunnen inwoners van Maassluis voor een aanvraag om bijstand (WWB) terecht op het volgende adres: Broersvest 110, 3112 DG in Schiedam.

De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 16.30 uur. In verband met de verhuizing van het Stationsplein naar Broersvest is het kantoor op vrijdag 14 november a.s. gesloten.

Bij de eerste melding om bijstand dient de aanvrager een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) te laten zien. Verder dient de aanvrager als werkzoekende ingeschreven te staan bij het UWV. Dit kan via de website www.werk.nl.

Voordat aanvragers in gesprek gaan met een consulent van de gemeente, moeten ze er alles aan doen om aan werk te komen. Voor meer informatie over de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor een bijstandsuitkering kunt u men terecht op de website van de gemeente Maassluis www.maassluis.nl of telefonisch via 14 010.

Reacties (2 reacties geplaatst)

Neem die Rotterdammer ,niet langer als een halfjaar,want anders woorden jullie ook artikel,12gemeente
Wij in het Westland hebben nog wel een burgemeester over. ken die daar ook weer geld spandeerden aan onzin. Willen ze in Maassluis ook toevallig geen nieuw gemeentehuis? Hij is daar heel goed in om een paar miljoen uitgegeven aan een gebouw wat niet gebouwd word. Ik zeg ff een belletje aan naaldwijk en ik denk dat er een hoop voor stemmen
Veel succes

Plaats een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.