Gemeentehuis Midden-Delfland stuk goedkoper

Geplaatst door Westlanders.nu op 26/04/2013 13:27 - Gewijzigd op 20/08/2013 08:12

Midden Delfland 26.04.2013 - Het gemeentehuis van de gemeente Midden-Delfland is ruim binnen het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget gerealiseerd.  

Nu het gemeentehuis gereed is, blijkt een bedrag over van € 513.017. Deze voordelige marge is bereikt door een gunstige aanbesteding en een strikt budgetbeheer.

Gemeentehuis Midden-Delfland stuk goedkoper

Wethouder Hans Horlings, bestuurlijk verantwoordelijk voor de bouw van het gemeentehuis, vindt dit een goed eindresultaat: ‘Wij hebben er altijd op gestuurd, dat we binnen het besproken budget zouden blijven. Zeker in economisch lastige tijden is het enorm fijn dat nu ook bevestigd te zien.’

De gemeenteraad neemt eind dit jaar, bij de behandeling van de begroting voor 2014, een beslissing over de wijze waarop het resterende budget wordt ingezet.

Beschikbaar budget

De gemeenteraad stelde in totaal € 16,2 miljoen beschikbaar voor de bouw van het gemeentehuis en de brandweerkazerne. In dit bedrag is een aanvullend krediet opgenomen van € 0,8 miljoen voor aanvullende duurzaamheidmaatregelen, zoals warmte- en koudeopslag. Deze investering wordt terugverdiend door energiebesparing.

Kosten van de bouw


In totaal is € 14,5 miljoen besteed voor het gemeentehuis en € 1,15 miljoen voor de brandweerkazerne. Daarbij is rekening gehouden met de extra kosten vanwege de dijkverzwaring en de gevolgen van de latere start van de bouw. Ook zijn enkele stelposten voor in het gebruik gebleken noodzakelijke aanpassingen van het gebouw en de inrichting meegenomen in het totaalbedrag. Voor de brandweerkazerne is een kostendekkende huurovereenkomst afgesloten met de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH).