Geslaagd broodje brandweer op kazerne Maassluis

Foto 's Dennis Kouwenhoven, Tom van Bemmel

Maassluis 07.03.2015 - Op zaterdag 7 maart ontving Brandweer Rotterdam-Rijnmond zelfstandig wonende 65-plussers voor een lunch op de kazerne Maassluis.

Onder het genot van een broodje konden de senioren met brandweermensen van gedachten wisselen over de brandveiligheid thuis. Diverse onderwerpen kwamen tijdens dit bezoek aan de orde en de Maassluisse 65-plussers komen meer te weten over de brandweer in hun stad. Uiteraard was er alle ruimte om vragen stellen over het voorkomen van brand en wat te doen als er toch brand zou uitbreken.

 

Broodje Brandweer bleek vorig jaar bij de Brabantse en de Haagse brandweer al een groot succes. Brandweer Rotterdam-Rijnmond wil met de proef in Maassluis onderzoeken of de voorlichtingslunches ook in deze regio succesvol ingezet kunnen worden. Voor de proef zijn alle inwoners van 65-jaar en ouder uit de wijk Vogelbuurt-Oost zijn uitgenodigd. Ruim 70 bewoners hadden zich aangemeld.

 

De bijeenkomst vond plaats in de brandweerkazerne van Maassluis en begon met een welkom door burgemeester Karssen en brandweercommandant Annemarie van Daalen. De brandweer werkte met dit project samen met de gemeente Maassluis. De burgemeester deelde zelf de broodjes uit. Het was een geslaagd samenzijn.

 

Broodje Brandweer in Maassluis is onderdeel van de campagne ‘Veiligheid Voorop, dat doe je samen!’. De brandweer Rotterdam-Rijnmond heeft hiervoor een informatienummer opengesteld: 0900 8387 (kosten 10 cent per minuut) en een website www.veiligheid-voorop.nl.

Deze biedt informatie en geeft tips over hoe de brandveiligheid in de eigen woning kan worden verbeterd. Meer foto's van de meeting staan op facebook