Gratis cursus reanimatie/AED in het kader van Rode Kruis week

Rode Kruis afdeling Westland

Naaldwijk 28.05.2015 - Van 13 t/m 20 juni 2015 is de landelijke Rode Kruis week in Nederland, deze valt tegelijk met de collecte van het Rode Kruis.

In dit kader van de Rode Kruis week biedt Rode Kruis afdeling Westland op zaterdag 13 juni twee gratis cursussen reanimatie/AED aan. Er wordt een ochtend en een middag cursus gegevens in het Rode Kruis gebouw in Naaldwijk. Elke cursus duurt 4 uur. Er is plaats voor maximaal 24 deelnemers. Geïnteresseerden dienen zich vooraf aan te melden via paulinerodekruis@gmail.com of reigermanneke99@kpnplanet.nl.

Het Nederlandse Rode Kruis

 

Het Rode Kruis is in heel Nederland te vinden, het is een landelijke organisatie die bestaat uit ongeveer 330 afdelingen waarbij binnen een bepaalde regio afdelingen samenwerken. Het Rode Kruis levert een bijdrage aan een vreedzame, meer tolerante en meer humane samenleving en doet dit op verschillende manieren. Internationaal door het verstrekken van financiële hulp bij rampen en internationale project(en).

Regionaal door de organisatie van diverse activiteiten, zoals bijvoorbeeld het lente-ontbijt, mantelzorg ondersteuning, cursus mobieltjes, EHBO cursussen en aangepaste vakanties met de boot H. Dunant voor mensen met medische of sociale beperkingen en hulpverlening bij Evenementen, - Burgerzorg en -Noodhulp.   

Rode Kruis afdeling Westland