Green Well Westland vlamt weer

Geplaatst door Westlanders.nu op 16/07/2015 14:50 - Gewijzigd op 16/07/2015 16:22

Honselersdijk 16.07.2015 update - Het heeft wat maanden geduurd en wat geld gekost, maar sinds afgelopen vrijdag draait het Green Well Westland project weer op volle toeren.

Vorige maand moest opnieuw geboord worden omdat op 2400 meter diepte één van de leidingen van het aardwarmteproject verstopt was geraakt. Vermoed werd dat wat buizen mogelijk los waren gaan zitten, maar de boosdoeners bleken toch een paar kapotte koppelingen te zijn. 

Dat euvel was al eerder opgelost bij een pomp op 400 meter diepte; die kon echter zo naar boven worden gehaald. Nu waren die koppelingen op 2 kilometer dieper ook versleten waardoor klei naar binnen werd gezogen. Een boring werd opnieuw noodzakelijk nadat een eerdere poging om met hogedruk de leiding schoon te blazen was mislukt.

Volgens Jos Kester heeft dit weekend de installatie volop gedraaid zonder problemen. En ook de vlam, die het aardgas affakelt wat met het warme water naar boven komt, brandt weer als van ouds. Het Green Well Westland project draait sinds 2012.

Geothemiebron Green Well Westland weer in bedrijf 

Update SVn - Na een succesvolle bypass-boring is de boortoren van aardwarmteproject Green Well Westland vanaf 9 juli weer in gebruik. Elf aangesloten tuinbouwbedrijven besparen op jaarbasis 10 miljoen kubieke meter aardgas door hun kassen te verwarmen met aardwarmte. Dat scheelt ruim 12.000 ton CO2-uitstoot per jaar, een reductie van maar liefst 55%. Er wordt geboord op een diepte van drie kilometer, de diepste aardwarmteboring tot nu toe in Nederland. Het Energiefonds Den Haag maakte het herstel van het warmteproject mogelijk.

Meest betrouwbare bron van natuurlijke energieopwekking

Green Well Westland stelt sinds september 2012 energie uit aardwarmte beschikbaar voor elf aangesloten glastuinbouwbedrijven. In oktober vorig jaar bleek door losgeraakte buizen zand en grind omhoog gepompt te worden, waardoor het systeem verstopt raakte. Afgelopen maanden is met succes gewerkt aan een oplossing: een bypass-boring met nieuwe filterbuizen. Dat zorgt ervoor dat er weer schoon water omhoog komt en de boortoren weer in bedrijf is. Tot genoegen van initiatiefnemer Jos Scheffers: “Warm water is voor mij de zuiverste vorm van energieopwekking. Het is altijd beschikbaar en we zijn niet afhankelijk van wind of zon.” Scheffers is hoopvol over de toekomst van geothermie. “Aardwarmte maakt in Nederland grote slagen. Je ziet dat er al veel nieuwe initiatieven ontstaan. Ik ben er trots op dat wij hier nu al gebruik van maken”.

Energiefonds Den Haag: mede mogelijk gemaakt door Europa

De bypass-boring van Green Well Westland is mede gefinancierd met een lening vanuit het Energiefonds Den Haag (ED). ED is een initiatief van de gemeente Den Haag en mede mogelijk gemaakt door geld vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Specifiek voor Green Well Westland is ook vanuit de provincie Zuid Holland een financiële bijdrage beschikbaar gesteld. Het energiefonds is opgezet om zakelijke projecten te (co)-financieren die de uitstoot van schadelijke stoffen in Den Haag omlaag brengen. Denk hierbij aan projecten die gericht zijn op verbetering of uitbreiding van stedelijke verwarming- en (koel)netwerken. Die worden gevoed met natuurlijke energiebronnen zoals aardwarmte, biomassa of zeewater.

Hoog innovatieve projecten mogelijk maken
Energiefonds Den Haag maakt het ondernemers mogelijk om belangrijke investeringen te doen die bijdragen aan nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid in de Haagse regio. SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) is fondsmanager van ED. Als medefinancier van duurzame energieprojecten levert het fonds voor ondernemers een bijdrage waar de markt daar niet helemaal zelf in voorziet. Duurzaam en innovatief ondernemerschap zijn altijd de uitgangspunten. Jan Willem van Beek, directeur van SVn: “De bijdrage vanuit het Energiefonds Den Haag is nodig om hoog innovatieve projecten zoals Green Well mogelijk te maken. En in tegenstelling tot subsidies is ED revolverend. Geleend geld wordt met rente terugbetaald en komt daarmee weer beschikbaar voor nieuwe leningen.”

Green Well Westland
Green Well Westland stelt met warm water duurzame energie beschikbaar voor elf aangesloten glastuinbouwbedrijven. Er zijn twee putten geboord waarin buizen zijn aangelegd. Eén put om het warme water naar boven te pompen en een put om het afgekoelde water weer naar beneden te pompen. De warmte wordt via een warmtewisselaar afgegeven aan het leiding tracé naar de aangesloten bedrijven, wat in totaal zo’n vier kilometer aan warmtenet beslaat. Bij het project besparen de tuinders op jaarbasis bijna 10 miljoen kubieke meter aardgas. Dat bespaart ruim 12.000 ton CO2 per jaar. In energie is dat te vergelijken met ruim 530.000 vierkante meter aan zonnepanelen.