Greenpeace protest tegen kolenwarmte

Greenpeace

's-Gravenzande 11.04.2016 - Op woensdag 13 april organiseert energiebedrijf Uniper een high-profile lobby-bijeenkomst in het Westland over de warmte die ze 
 
vanuit hun nieuwe kolencentrale op de Maasvlakte willen gaan leveren aan de tuinders in het Westland. Deze bijeenkomst zal bijgewoond worden door grote namen uit het bedrijfsleven en de lokale en nationale politiek.
 
Greenpeace zal de bijeenkomst opsieren door bij de ingang bloemkolen, groene kolen en andersoortige kolen uit te delen aan de deelnemers, met de boodschap: "Kolenwarmte? Nee, bedankt!"
 
Vragen aan college over zienswijze kolenwarmte
 
Greenpeace wil dat de kolencentrales in Nederland zo snel mogelijk sluiten, ook de nieuwe centrale van Uniper. Dat is nodig omdat deze centrales erg veel CO2 uitstoten. In het kader van het vonnis van de rechter in de klimaatzaak en het Parijsakkoord, moet de uitstoot van CO2 in Nederland juist snel omlaag.
 
Uniper probeert - volgens Greenpeace - sluiting te ontlopen, onder ander door de centrale te koppelen aan een warmtenet en zo kolenwarmte te gaan leveren aan onder andere het Westland. Als tuinders afhankelijk worden van de warmte van Uniper zal de kolencentrale langer open kunnen blijven.
Greenpeace stuurde recent een brief aan de gemeenteraad Westland. Veel tuinders maken zich ook zorgen. 50 tuinders ondertekenden recentelijk een petitie tegen kolenwarmte.
 
De bijeenkomst wordt gehouden aan de Groeneweg 54A te 's-Gravenzande. De inloop is om 12:00.
 
De bijeenkomst duurt van 12:30 tot 15:00. Deelnemers bestaan o.a. uit Tweede Kamerleden en de Gedeputeerde van Zuid-Holland. Oud-minister Cees Veerman zit de bijeenkomst voor.