Groen licht voor gaswinningsplan NAM bij Gaag-Monster

Staatscourant

Westland 14.02.2019 - De Nederlandse burgers moeten van het aardgas af, maar intussen gaat de gaswinning op diverse locaties in het Westland gewoon door tot 2027.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft ingestemd met het gaswinningsplan Gaag-Monster. Van 15 februari 2019 tot en met 29 maart 2019 ligt het instemmingsbesluit ter inzage.

Wat staat er in het winningsplan Gaag-Monster?

De Nederlandse Aardoliemaatschappij B.V. (hierna: de NAM) heeft een verzoek tot instemming met het winningsplan Gaag-Monster ingediend bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Het winningsplan betreft de gasvelden Gaag, Maasdijk, ’s Gravenzande, Monster en De Lier, gelegen binnen het gebied van de winningsvergunning Rijswijk II. Geografisch gezien ligt het gasveld in de provincie Zuid-Holland, in de gemeenten Midden-Delfland, Westland, Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen en in het verzorgingsgebied van het Hoogheemraadschap Delfland.

Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw wordt er gas gewonnen uit dit gebied. Het winningsplan Gaag-Monster betreft een wijziging en actualisering van het vigerende winningsplan voor deze gaswinningen. De redenen voor wijziging zijn dat de productie met bestaande putten langer zal doorgaan dan verwacht en de NAM mogelijkheden ziet om de gasproductie van het voorkomen te verhogen door middel van wijzigingen in de bestaande putten en stimulatiewerkzaamheden (fracken) in het gasvoorkomen Maasdijk. De NAM geeft in het winningsplan een verwachte einddatum van productie in 2027 aan.

Waar kunt u de stukken inzien?

Alle zienswijzen en reacties zijn betrokken bij het definitieve instemmingsbesluit. In de Nota van Antwoord zijn de vragen uit de zienswijzen beantwoord en is opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen in het definitieve instemmingsbesluit zijn verwerkt.

U kunt het instemmingsbesluit met het winningsplan Gaag-Monster en de Nota van Antwoord van 15 februari 2019 tot en met 29 maart 2019 inzien en tijdens reguliere openingstijden op de volgende locaties:

  • gemeente Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37, Schipluiden

  • gemeente Westland, Verdilaan 7, Naaldwijk

  • gemeente Maassluis, Koningshoek 93, Maassluis