Groenbrigade Ambachtsweg Wateringen van start

Eric Borggreve

Wateringen 02.05.2021 - Afgelopen zaterdag 1 mei om 10.00 uur assisteerde oud gedeputeerde – en aanwonende dorpsgenoot - Adrie Bom bij het aanbrengen

van de eerste plantjes in boomperkjes aan de Wateringse Ambachtsweg. Buurtbewoners hebben een “Groenbrigade” geformeerd en het beheer en onderhoud van 16 boomperkjes van de Gemeente Westland overgenomen. De Gemeente heeft er medewerking aan verleend als “Buurt in Uitvoering” project en de afspraken schriftelijk vastgelegd.


Foto’s Dick Edens

Ook de Provincie heeft het initiatief omarmt en een “voucher” van € 500,- toegekend. Dit project viel onder “De Groene Motor Zuid Holland”, een programma van de Provincie Zuid Holland in samenwerking met het Zuid Hollands Landschap, Fonds 1818 en de Postcodeloterij. Het is bedoeld om bewonersinitiatieven te ondersteunen die hun woonomgeving willen vergroenen. Het is de eerste “voucher” die wordt toegekend aan een initiatief in de Gemeente Westland. 

Afgezien van de beplanting van de boomperkjes – “boomspiegels” in vakjargon – wordt de straat verfraaid met hanging baskets. Geheel op eigen kosten is er door buurtbewoners een contract afgesloten om dit jaar lantaarnpalen te voorzien van kleurrijke hanging baskets. Door deze maatregelen wil de buurt een bijdrage leveren aan vergroening en daarmee de leefbaarheid van de Ambachtsweg.