Groot animo voor Westland Dictee

Diana Duijvestijn

Naaldwijk 28.03.2015 - Teams van oud-burgemeesters, huisartsen, sporters, studenten, verzorgers en tuinbouwondernemers

staan klaar om deel te nemen aan het Groot Westlands Dictee, dat op donderdag 9 april tussen 19 en 21.30 uur in de bibliotheek Westland aan de Sint Martinusstraat 67 wordt gehouden.

Daarmee is tweederde van het beoogde aantal van tachtig deelnemers binnen. De organisatie - de 30-jarige Rotaryclub Westland Polanen – zoekt nog wel individuele deelnemers voor dit dictee vol typisch Westlandse woorden.

Kandidaten gezocht voor het Groot Westland Dictee

De opbrengst van de taalschrijfsessie gaat naar het bibliotheekproject De Voorleesvisite dat taalachterstand van kinderen van 2 tot 10 jaar wil verkleinen. Via leerkrachten, logopedisten en consultatieverpleegkundigen worden gezinnen geattendeerd op de mogelijkheid iemand thuis te laten voorlezen.

Gedurende 20 weken komt er dan elke week een vrijwilliger bij het gezin voorlezen. Tijdens dit bezoek van een uur neemt zij veel (prenten)boeken mee waaruit op een zeer interactieve manier wordt voorgelezen. Dit is van groot belang voor de taalontwikkeling van de betrokken kinderen. Inmiddels doen tientallen gezinnen aan het project mee.

Het dictee is geen Westlands dialect, maar zit vol veel in het Westland gebruikte woorden. Het bevat ‘instinkers’ maar is door iedereen te maken. Particuliere deelname kost (minimaal) tien euro. Aanmelden kan via www.rotary.nl/westlandpolanen. Zie ook Facebook.com/Grootwestlandsdictee