Handen af van Abtswoudsepark en kinderboerderij Tanthof 

KNNV

Delft 05.08.2019 - De gemeente Delft onderzoekt of een aantal scholen naar de plek van de kinderboerderij verplaatst kunnen worden.

De KNNV afdeling Delfland is er op tegen om voor Abtswoudsepark en kinderboerderij Tanthof te kiezen. 

'Wij zijn voor het behoud van het Abtswoudsepark zoals het nu is en dat betekent dat we tegen de verplaatsing van de Kinderboerderij zijn. De bezwaren die tegen de bouw van de scholen (zoals de verkeers- en parkeerellende in de directe omgeving) gelden evenzeer voor de bouw van een Kinderboerderij,' aldus woordvoerder Geert van Poelgeest. 

'Beide plannen tasten de groene ader aan, de belangrijkste verbinding tussen Delft en Midden-Delfland. Waarbij de gemeenteraad zich juist heeft uitgesproken voor versterking van deze en andere groene verbindingen.'

De KNNV is een groot voorstander van de kinderboerderij, al was het alleen maar dat alle kinderen uit de drie wijken Tanthof, Voorhof en Buitenhof samen spelen rond dieren en water. Nog kort geleden heeft de KNNV een grote rol gespeeld in de klankbordgroep Renovatie Waterspeeltuin en hebben € 50.000 euro opgehaald die met de € 100.000,- van de gemeente Delft is geïnvesteerd. Het zou dus een grote desinvestering zijn als de waterspeeltuin verplaatst zou worden.

'Wij zijn ervoor dat er twee schoollocaties komen, de 2-2 variant, een openbare school in Tanthof Oost met een combinatie van RK en PC school en zo'n zelfde locatie in Tanthof West.'