'Handen af van Midden-Delfland’

Heleen Paalvast

Midden Delfland 07.06.2015 - Midden-Delfland heeft zijn portie aan infrastructurele ingrepen wel gehad. Als het aan de burgemeesters Aboutaleb van Rotterdam

en Van Aartsen van Den Haag ligt, blijft het gebied open en groen. Of zoals Aboutaleb het letterlijk verwoordde: ‘We respecteren genomen infrastructurele besluiten, maar nu écht handen af van Midden-Delfland'.Deze boodschap werd zaterdag afgegeven tijdens een openbaar debat in Schipluiden over de toekomst van Midden-Delfland.

Groene long

Het debat was een initiatief van de Midden-Delfland Vereniging die de banden wil aanhalen met de omliggende steden. Hoe meer die zich ‘mede-eigenaar’ van Midden-Delfland voelen, hoe meer ze opkomen voor deze groene oase in het hart van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

Aboutaleb had het over de zuurstoflongen van Rotterdam met zijn haven en industrie, om zuinig op te zijn. Volgens Van Aartsen moet het gebied blijven zoals het nu is. ‘Een soort landschapstheater tussen de twee steden, de groene long van de regio met veel ruimte voor landbouw en recreatie.’ Beide burgemeesters steunen de inzet om van Midden-Delfland een beschermd, provinciaal landschap te maken. ,,Daarin trekken dus we gezamenlijk op richting Rijk en provincie”, concludeerde Marja van Bijsterveldt, voorzitter van de vereniging.

Economische factor van betekenis

Van Bijsterveldt, die het debat leidde, kan terugkijken op een geslaagde middag in een volle Dorpskerk. Er waren ook bijdragen van landschapsarchitect Adriaan Geuze, ondernemer Leendert Bikker, die bezig is World Expo 2025 naar Rotterdam te halen, en kringloopboer Arnold van Adrichem over Midden-Delfland als economische factor van betekenis. De Midden-Delfland Vereniging erkent het belang van het bieden van een goed vestigingsklimaat. 

Verbind Midden-Delfland en Rotterdam

Geuze is door de Metropoolregio, waarin 23 gemeenten in dit deel van de Randstad samenwerken, gevraagd om een studie. Hij denkt aan een megafietspadenplan tussen Maassluis en Pijnacker dat Midden-Delfland met Rotterdam via Polder Schieveen verbindt. Geuze betreurt het dat de landgoederen langs de Schie zijn verdwenen.  ‘Herbouw er een tot een moderne buitenplaats, met wintertuin en al.’

Inpassing

De verlengde A4 tussen Delft en Schiedam die later dit jaar opengaat, maar ook de nog aan te leggen Blankenburgtunnel staat niet ter discussie bij de burgemeesters. Pleidooien waren er om de Blankenburgtunnel, als die er toch moet komen, beter in te passen. Laat alle opties onderzoeken, betoogde directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten. Burgemeester Aboutaleb had het over ‘harde financiële stootranden’, maar wees tegelijkertijd op het vrijvallen van miljoenen door het schrappen van de ringweg van Eindhoven. Daar ligt mogelijk volgens hem nog een kans.