Herstel dijken voor nieuw droogteseizoen

HH Delfland, foto 's Erik van der Zalm

Delfland 18.04.2019 - Na de langdurige droogte van vorig jaar bleek bij een aantal dijken de schade aan de grasmat en scheurvorming zodanig

dat schadeherstel via de reguliere manier (opvullen van scheuren met klei) geen zin zou hebben. Daarom pakt Delfland het bij deze dijken iets grondiger aan zodat ze beter bestand zijn tegen een nieuwe droge periode.

'We spitten de toplaag van de dijk diep om, frezen het en brengen daarna het profiel van de dijk weer terug. De dijk wordt afgedicht met klei om het vervolgens weer in te zaaien met gras. De komende tijd houden onze dijkinspecteurs deze dijken nog extra in de gaten.' 

Drie dijken worden momenteel hersteld:

• Zwethkade 0,2 km (Rotterdam: Polder Schieveen)
• Trekkade circa 0,75 km (Vlaardingen: Commandeurspolder/Duifpolder)
• Molenlaan circa 2 km (Midden-Delfland: Woudse polder/Groeveldsepolder).

Zij spitten de toplaag van de dijk diep om, frezen het en brengen daarna het profiel van de dijk weer terug. De dijk wordt afgedicht met klei om het vervolgens weer in te zaaien met gras. De komende tijd houden de dijkinspecteurs deze dijken nog extra in de gaten.

Schapen opgelet

Op dijk bij de Molenlaan in Midden-Delfland mag de komende zeven maanden geen vee lopen zodat de dijk de gelegenheid krijgt om goed te herstellen. Voor alle overige dijken in ons gebied geldt op dit moment dat eigenaren van schapen die op de dijk lopen zelf goed moet controleren of de conditie van de grasmat en de dijk bestand zijn tegen de begrazers.