Herstelwerkzaamheden aan de Korenmolen gestart

Geplaatst door Westlanders.nu op 14/11/2014 09:22 - Gewijzigd op 14/11/2014 16:04

's-Gravenzande 14.11.2014 - De herstelwerkzaamheden aan de Molen van Maat aan de Naaldwijkseweg zijn deze week, na de dramatische gebeurtenis op 6 februari, dan eindelijk gestart.

De molenbouwer Verbij is begonnen met het herstel van de ombouw, waarna het ’s-Gravenzandse loodgietersbedrijf Schwagermann het zinkwerk zal herstellen. Op deze manier is de molen weer winterbestendig.

Het hout voor de ombouw is door de molenaars in hun vrije tijd in de verf gezet, bovendien heeft Schwagermann aangeboden het werk gratis te doen.

Op 6 februari brak in stormachtige omstandigheden de as van het wiekenkruis. De wieken kwamen naar beneden en ook de molen zelf werd beschadigd. Tot nu toe heeft de verzekering zich nog niet bereid getoond de schade te vergoeden. De gemeente Westland staat garant voor een bedrag van €50 000, op voorwaarde dat de stichting een gelijk bedrag opbrengt. De stichting is tevreden met deze eerste stap, maar nu is wel direct de bodem van de kas in zicht; het reguliere onderhoud komt zo in het gedrang. Daarom worden allerlei acties gevoerd.

Tijdens de braderie werd speltbrood verkocht van bakker Vreugdenhil. De statiegeldactie van Albert Heijn leverde bijna €1100 op. In totaal is met diverse acties rond de € 9000 opgehaald. Het restaurant De Spaansche Vloot biedt een menu aan, waar een kwart van de prijs aan de molen beschikbaar wordt gesteld.

In het voorjaar van 2015 zal een benefietconcert in de Dorpskerk worden gehouden. Nog steeds is het mogelijk postzegels van de molen te bestellen, een gift te doen of donateur te worden, kijk op de site www.molenvansgravenzande.nl  Ook wordt een beroep gedaan op verschillende goede doelen organisaties.

Reactie College

De gemeente Westland liet in een reactie op de garantstelling weten; 'Het college is bereid een bijdrage te leveren aan het spoedige herstel van de molen zodat deze gegarandeerd kan blijven draaien tot inspiratie van toekomstige generaties.

De molen aan de Naaldwijkseweg is een icoon voor ’s-Gravenzande. Een draaiende molen draagt bij aan het dorpse karakter en de beleving van eeuwenlange meesterschap.

Het is een enorme machine bestaande uit onderdelen van natuurlijke materialen, voornamelijk van hout, die gezamenlijk bijdragen aan een soepele werking.

Stilstand betekent achteruitgang van al die onderdelen die gespaard zijn gebleven tijdens de catastrofe op de 6de februari van dit jaar.

Een stukje geschiedenis:

Op 20 oktober 1998 is de gemeente ’s-Gravenzande eigenaar geworden van de korenmolen uit 1908. Men heeft hiertoe besloten om de toekomst van het rijksmonument veilig te stellen.

Op 2 februari 1999 heeft het college besloten een molenstichting op te richten. Een stichting heeft grote betrokkenheid uit de burgerij, betere subsidiemogelijkheden en kan een beroep doen op fondsen, sponsorgelden en donaties. De gemeenteraad van ’s-Gravenzande heeft in haar vergadering van 14 september 1999 besloten de molen aan de Stichting De ’s-Gravenzandse Korenmolen te verkopen onder de volgende voorwaarden:

• De molen is overgedragen voor een symbolisch bedrag van 1 gulden.

• De grond blijft eigendom van de gemeente. (vestigen recht van opstal)

• Bij een eventuele toekomstige verkoop is de stichting verplicht de molen aan te bieden aan de gemeente voor een bedrag van 1 gulden.

De notariële akte is op 24 december 1999 gepasseerd bij notaris J.C.M. van Schelven te ’s-Gravenzande en op 27 december 1999 ingeschreven in het kadaster.

De Wiekenas

De as van het wiekenkruis stamt uit 1870. Tot het einde van de 19e eeuw werden wiekenassen van hout gemaakt maar later van gietijzer. In 1908 is de as als een 'tweede handsje' dus aangeschaft voor de toen nieuwe korenmolen die geplaatst werd. Van deze assen is altijd beweert dat ze eeuwig meegaan. Maar in enkele gevallen gaat het toch mis. Deze as heeft dus 144 jaar dienst gedaan.

ASR Verzekeringen, waar de stichting de schadeverzekering heeft lopen, laat in een reactie weten dat de afhandeling van het molenongeluk nog loopt en onderzocht wordt.