HINT bezorgd over vrachtverkeer op fietspad in de duinen

door HINT (Heijdse Inspraak Nieuw Ter Heijde)

Monster 14.12.2014 - Velen zijn blij met de nieuwe fietsverbinding in de duinen tussen Ter Heijde en Kijkduin.

Er wordt met veel plezier gebruik van gemaakt. Echter het plezier wordt in ernstige mate geweld aangedaan. Veilig fietsen of wandelen op een gedeelte van het fietspad is op veel momenten niet of nauwelijks meer mogelijk.

Oorzaak is het vrachtverkeer dat gebruik maakt van het fietspad voor de bevoorrading van de strandtenten.

Vanwege een veiligheidsmaatregel mogen op de fietspaden geen rood/witte paaltjes meer worden geplaatst. Dat betekent dat (vracht)auto’s vrij baan hebben en illegaal gebruik zijn gaan maken van het fietspad waardoor nu op een andere wijze de veiligheid van fietsers en wandelaars in gevaar wordt gebracht.

Met regelmaat hebben wij de Provincie, Gemeente en Politie verzocht om handhavend op te treden. Daarnaast is ook verzocht om tegen de diverse strandpaviljoen eigenaars en hun leveranciers op te treden. Deze zijn verplicht om hun paviljoens via het strand te bevoorraden.

De politie en de Boa’s zetten zich behoorlijk in om de situatie onder controle te krijgen en te houden. Ook zij vinden dat hier overduidelijk sprake is van een overtreding tegen de bestaande wet en regelgeving. Echter het lijkt op dweilen met de kraan open want het blijft maar doorgaan. Wij hebben het college van B&W van de gemeente Westland dan ook verzocht om zwaarder geschut in te zetten en bij herhaling van dit illegaal gebruik desnoods de vergunningen van de overtreders in te trekken.

Tot onze schrik hebben wij ook vernomen dat door een eigenaar van een Strandpaviljoen ontheffing is aangevraagd bij de Provincie en dat deze in behandeling is genomen, zo werd ons bevestigd. Het lijkt ons dat ook het college van de gemeente Westland hiervan op de hoogte moeten zijn.

Het is wat ons betreft onaanvaardbaar dat een illegale situatie, die thans aantoonbaar de veiligheid van de fietsers en wandelaars geweld aan doet, mogelijk wordt gelegaliseerd. Wij hebben het college van B&W van de gemeente Westland dan ook dringend verzocht alles in het werk te stellen om te voorkomen dat een mogelijke ontheffing wordt verleend.

Natuurlijk hebben wij van onze kant ook inzet gepleegd en bezwaren ingediend bij de provincie, en de omgevingsdiensten van Haaglanden en Zuid Holland zuid. Tevens hebben wij de stichting Duinbehoud en de stichting Westland Natuur verzocht onze bezwaren te ondersteunen. 

Ook bij Veilig Verkeer Nederland is de verkeersonveilige situatie gemeld en is verzocht om binnen hun mogelijkheden stappen te ondernemen.