HINT in bespreking voor overname woonzorg in Ter Heijde

door Jan Bogaard, Westlanders.nu

Ter Heijde 08.12.2014 - De berichtgeving van Pieter van Foreest dat, als gevolg van regeringsbeleid, het woonzorgcentrum Duinhof, de aanleunwoningen..

en flatjes op korte termijn verdwijnen, bracht de nodige onrust teweeg. Tijdens de ledenvergadering van HINT, op dinsdag 20 mei 2014, werd het bestuur gevraagd pogingen te ondernemen om de bejaardenflatjes aan de Pietersonsstraat, die niet of nauwelijks in het bestaande zorgconcept van het woonzorgcentrum een rol spelen, te behouden. Naast het beeldbepalende karakter van het gebouw vervullen deze flatjes een steeds belangrijkere functie in het huisvesten van de ouderen.

'Inmiddels is er met Pieter van Foreest intensief overleg tot stand gekomen. In eerste instantie op management niveau. Vervolgens op directie niveau. De gesprekken worden als bijzonder prettig ervaren en onze wensen werden zeer serieus besproken,' zo vertelt voorzitter Jan Bogaard.

'Pieter van Foreest was zeer te spreken over het initiatief dat het bestuur namens de inwoners van het dorp heeft genomen. Een prachtig voorbeeld van het participeren als Heijdse samenleving als antwoord op de visie die van regeringswege wordt ingezet.

Onderzocht is waar de mogelijkheden lagen om de flatjes voor Ter Heijde te behouden. Bijvoorbeeld door de flatjes in het kader van décentralisatie, in bezit te geven aan een nieuw op te richten Heijdse stichting die het beheer en de exploitatie dan voor haar rekening neemt. Dat is intussen geschied en HINT gaat voortaan verder als stichting.

'De onderzoeken en de voorbereidingen op een mogelijk beheer zijn dusdanig ver gevorderd dat wij verwachten dat dit traject nog dit jaar wellicht succesvol kan worden afgerond. We zijn er nog niet maar het ziet er best goed uit', aldus Bogaard. 

Mocht alles na wens verlopen dan bestaat de kans dat er ook overlegd gaat worden over overname van de Duinhof zelf. Die sluit eind 2017 de deuren. Wordt vervolgd dus.