Hoe we wateroverlast voorkomen

Hoogheemraadschap Delfland

Westlanden 22.06.2016 - De weerdiensten geven verschillende verwachtingen op qua neerslag. De variatie loopt uiteen van maximaal

50 millimeter in 24 uur tot lokaal zelfs 90 millimeter. Waar die 90 millimeter gaat vallen is niet bekend. Dat kan van plaats tot plaats verschillen. Delfland neemt alle noodzakelijke maatregelen om wateroverlast zoveel mogelijk te beperken. Er is extra mankracht ingezet om dit voor elkaar te krijgen.

Delfland legt huisbezoeken af

Daarom maalt Delfland de sloten en watergangen alvast op een uiterst laag peil, zodat we meer regen kunnen bergen. Dit doen we op zoveel mogelijk plaatsen, zowel in polders als in steden zoals Delft. Kan je wateroverlast hiermee helemaal uitsluiten? "Nee, dat is helaas niet mogelijk", aldus dijkgraaf Van Haersma Buma. "Er kan alsnog op een bepaalde plek zoveel regen vallen, dat de riolering het niet aan kan.

Om dit te voorkomen zouden de gemeente en Delfland het gehele rioleringssysteem moeten aanpassen en dat doe je niet op één dag. Wel zijn we bezig om iedereen – vooral in steden – te vertellen wat je als inwoner zelf kunt doen om wateroverlast te voorkomen in de toekomst.

Dat kan door het water in de dakgoot niet meer via het riool af te voeren, maar bijvoorbeeld in een regenton op te vangen of in je tuin. Dat werkt het beste als daar genoeg groen (dus niet alles betegeld). Of door begroeiing op daken te gebruiken in plaats van dakpannen. De begroeiing neemt meer water op, zodat de kans op overlast kleiner wordt."

Hoogheemraadschap