Horecacontrole in Hoek van Holland

Geplaatst door Westlanders.nu op 01/10/2013 12:36 - Gewijzigd op 01/10/2013 12:38

Hoek van Holland 01.10.2013 - 0p donderdag 26 september jl. heeft er op initiatief van de deelgemeente Hoek van Holland een integrale horecacontrole plaatsgevonden bij een aantal restaurants in Hoek van Holland.

De integrale controle is bedoeld om het naleefgedrag te verbeteren. Naast de deelgemeente waren ook politie, brandweer en een toezichthouder van Stadsbeheer bij de controle betrokken. Sinds de vaststelling in juli 2013 van de Horecanota Rotterdam 2012-2016 mogen er maximaal drie verschillende toezichthouders aanwezig zijn bij een dergelijke controle. Een aantal horecavoorzieningen is geïnformeerd over het wettelijk verplicht aanbrengen van een leeftijdsticker in verband met de minimumleeftijd voor het drinken van alcohol.

In de nieuwe Drank- en Horecawet staat dat de leeftijdsgrenzen bij verkoop van alcohol aangegeven dienen te worden bij iedere ingang vanelke organisatie waar alcohol verkocht wordt. Aanwezigheid van een leeftijdsticker inhet bedrijf of organisatie iswettelijk verplicht, wanneerer alcohol wordt verkocht. De leeftijdsgrenzen voor het verkopen moeten duidelijk zichtbaar en goed leesbaar worden aangegeven. De minimumleeftijd voor het drinken van alcohol gaat van 16 naar 18 jaar. De nieuwe wet gaat in op 1 januari 2014. Vanaf dat moment mag er geen alcoholische drank meer worden verkocht aan jongeren onder de 18 jaar.

De brandweer heeft een aantal constateringen gedaan (niet goed werkende noodverlichting, vluchtdeuren die niet vrijgehouden werden, niet gekeurde brandblusvoorzieningen, etc.). Deze zijn gemeld aan de beheerders. Een nacontrole volgt.

Tevens is een ondernemer opgedragen om per direct geen afhaalmogelijkheid in zijn restaurant aan te bieden, vanwege de aanwezigheid van een kansspelautomaat in deze horecagelegenheid. Dit jaar staat er nog minimaal één integrale horecacontrole gepland.