‘Ik ben beter gaan nadenken over veiligheid!’

Stefanie van der Wal

Monster 24.05.2016 - Apetrots zijn ze. Onder toeziend oog van familie, vrienden en medewerkers van ’s Heeren Loo locatie

Het Westerhonk, ontvingen Rene, Marco, Marcel en Dominick uit handen van dhr. Roger Suisse (trainer Lentiz college Cursus&Consult) afgelopen vrijdag hun certificaat en een bijbehorend pasje. Deze deelnemers (met een lichte verstandelijke beperking) volgden de op maat gemaakte training ’Veilig werken, Groen & Techniek’ van het Lentiz college.

Ik werk veilig of ik werk niet!

De training die de deelnemers volgden was een maatwerktraining die is ontstaan uit de samenwerking van Lentiz college Cursus & Consult en Het Westerhonk. Deze jongeren werken onder begeleiding en met veel plezier bij de afdelingen “Terrein & Groen” en de houtbewerking “Stoer” op het Westerhonk. Gezien de werkzaamheden bij deze afdelingen is veiligheid een essentieel onderdeel.

De Arbowet stelt niet voor niets dat een werkgever en werknemers zo veilig mogelijk moeten werken. Want veilig werken doen we met elkaar. Het uitgangspunt voor deze training is: hoe kan ik zo veilig, gezond en met plezier mijn werk doen. Raymond Langelaar, veiligheidsfuntionaris van het Westerhonk merkte gedurende de training al resultaat: “Ik merkte dat de deelnemers meer bewust en verantwoord omgaan met hun eigen veiligheid, maar ook die van een ander.”

Training ’Veilig werken, Groen & Techniek’

Thema's die tijdens de training centraal stonden waren o.a.: persoonlijke beschermingsmiddelen, werken langs de weg, handgereedschappen, kleine machines en fysieke belasting. Elke les bestond uit een onderdeel theorie en een onderdeel praktijk. De training is gebaseerd op niveau 1 en is vervolgens passend gemaakt op de leervragen van de deelnemers. Dominick: “Nu ik die training heb gevolgd, ben ik wel beter gaan nadenken, want ik ben wel verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid.”

Samenwerking Lentiz

Het reguliere onderwijs is behoorlijk complex voor jongeren met een verstandelijke beperking. Het Westerhonk heeft daarom samen met een docent van Lentiz college de studiethema's en de werkvorm samengesteld zodat de jongeren zich toch ontwikkelen en werken aan zelfstandigheid. Zo is het belangrijk dat er in kleine groepjes gewerkt wordt, de lessen niet te lang zijn, het aansluit op de werkzaamheden en dat het past bij ieders niveau.

Meer weten over trainingen? Kijk op http://startpunt.sheerenloo.nl