Informatiepunt voor Poolse werknemers in Maassluis

Gemeente Maassluis

Maassluis 24.04.2014 - Het aantal Poolse werknemers dat in Maassluis komt wonen is gestegen. De gemeente hecht er belang aan om deze nieuwe inwoners...

van Maassluis goed te informeren over uiteenlopende onderwerpen, zoals inschrijving bij het GBA en huisvesting.

Het is een goede zaak dat het belang van goede informatieverstrekking ook door in Maassluis wonende Polen wordt onderkend.  Mevrouw Katja Cylwik, zelf van Poolse afkomst en de eigenaar van een winkel in Poolse levensmiddelen en artikelen, is goed op de hoogte van de behoefte aan informatie onder Poolse werknemers. Om in deze behoefte te voorzien, heeft ze een deel van haar winkel met subsidie van de gemeente ingericht als een informatiepunt. Hier is -ook in het Pools- informatie beschikbaar over diverse onderwerpen. Daarnaast kunnen Poolse werknemers doorverwezen worden naar de gemeentelijke diensten. Om dit in goede banen te leiden, werkt mevrouw Cylwik samen met de gemeente.

Mevrouw Cylwik staat ook open voor initiatieven van Nederlandse inwoners die via haar in contact willen komen met Poolse werknemers.

Het Poolse informatiepunt (Mesdaglaan 247) wordt officieel op 1 mei om 10.30 uur door wethouder Pieter Kromdijk geopend. Belangstellenden zijn van harte welkom.