Inwoners Kwintsheul blij met drijvende oever

Hoogheemraadschap Delfland

Kwintsheul 13.04.2016 - De gemeente Westland en het Hoogheemraadschap van Delfland werken samen aan het ontwikkelen van waternatuur bij u in de buurt.

Meer natuur in en om het water zorgt voor een aantrekkelijkere woonomgeving en is beter voor de waterkwaliteit.

Een natuurlijke waterkant maken aan een stenen of stalen kademuur lukt niet. Daarom zijn in 2014, bij wijze van proef, drijvende oevers aangelegd langs de kade van de Hollewatering in Kwintsheul. Deze proef is bedoeld om te kijken of de drijvende oevers helpen bij het ontwikkelen van de waternatuur.

Drijvende oevers goed voor waternatuur Een gezonde en schone sloot trekt meer vissen aan. Uit onderzoek blijkt dat de wortels van planten in de drijvende oevers onder water een schuilplaats bieden aan vissen en kleine waterdieren zoals waterkevers,libellenlarven en waterpissebedden. De drijvende oevers helpen zo bij het vergroten van de diversiteit van planten en dieren in het water. Dit is een belangrijk kenmerk van een gezonde schone sloot.

Aantrekkelijk Westland
Deze innovatieve manier van het verbeteren van de waterkwaliteit levert ook boven het water aantrekkelijke natuur op. In het groeiseizoen zien de drijvende oevers er kleurrijk uit. De drijvende oevers zijn bovendien een fijne plek voor watervogels om hun nesten te bouwen of een rustplaats zijn voor hun jongen. Inwoners hebben laten weten dat ze blij zijn met deze vergroening van hun leefomgeving.

Tot en met 2019 blijft het hoogheemraadschap de drijvende oevers monitoren. Als de proef slaagt kunnen drijvende oevers ook elders in de gemeente Westland worden toegepast. Door in de hele regio te zorgen voor stukjes natuur in het water, ontstaat een netwerk waarin planten goed gedijen en dieren zich gemakkelijker binnen het Westland kunnen verplaatsen.