Inzet gietwaterbassins als waterberging werpt vruchten af

door Ilze Rokven

De Lier 03.12.2013 - Water vraagt in toenemende mate om ruimte. Ook daar waar andere functies deze opeisen.

In de gemeente Westland werken ondernemers, LTO Noord-Glaskracht, gemeente en Delfland daarom samen aan innovatieve oplossingen voor waterbeheer in dichtbebouwd gebied. Een van de projecten is de dynamische inzet van gietwaterbassins.

De dynamische inzet van gietwaterbassins houdt in dat een tuinder op basis van de weersvoorspellingen kan besluiten, zijn gietwaterbassins is te zetten als tijdelijke waterberging. Daarmee wordt de kans op wateroverlast als het hevig regent verkleind.

Tomatenteler Lans werkt al een jaar met het systeem. In het kletsnatte weekend van 13 oktober hebben zijn gietwaterbassins een aanzienlijke hoeveelheid water opgevangen en vastgehouden tot de waterpeilen in de sloten weer terug waren naar normaal.

Op 11 december aanstaande presenteren de bij de proef betrokken partijen de uitkomsten van de pilot bij Lans en de ontwikkelde software aan telers en andere geïnteresseerden.

De presentatie start om 13.30 bij Priva, Zijlweg 3 in De Lier.